Published: 2019-07-08 07:00:00 CEST
LHV Group
Muudatused kapitalis ja hääleõigustes

Töötajate optsiooniprogrammi realiseerimisega seotud aktsiaemissiooni märkimistulemused

AS-i LHV Group töötajate optsiooniprogrammi realiseerimisega seotud aktsiaemissioonist võttis osa 48 LHV endist ja praegust töötajat, kes märkisid kokku 237 594 aktsiat 712 782 euro eest. Seega märgiti aktsiaemissioon optsioonisaajate poolt 100% täis.

Lähtuvalt aktsiaemissiooni märkimistulemustest kinnitas AS-i LHV Group juhatus oma 5. juuli otsusega ettevõtte aktsiakapitali suurendamise lõpliku ulatuse alljärgnevalt:

  • AS-i LHV Group aktsiakapitali suurendatakse 237 594 euro võrra, mille tulemusena suureneb ettevõtte aktsiakapital 26 016 485 eurolt 26 254 079 eurole;
  • Aktsiakapitali suurendamise käigus lastakse välja 237 594 uut AS-i LHV Group lihtaktsiat nimiväärtusega 1 euro ühe aktsia kohta.

Kuna aktsiaemissioon märgiti 100% täis, puudub vajadus märkimata jäänud aktsiate tühistamiseks.  

Kõik aktsiaemissiooni käigus emiteeritud AS-i LHV Group uued aktsiad noteeritakse Nasdaq Tallinna börsil päeval, mis järgneb päevale, mil LHV on teavitanud Nasdaq Tallinnat aktsiakapitali suurendamise äriregistrisse kandmisest.


Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee