Avaldatud: 2021-09-14 07:00:00 CEST
LHV Group
Börsiteade

LHV Groupi tulemused augustis 2021

LHV Group teenis augustis konsolideeritult 5 miljonit eurot puhaskasumit. LHV Pank teenis puhaskasumit 5,3 miljonit eurot, sellest 1,2 miljonit Ühendkuningriigi filiaaliga seotud klientide teenindamisest, ja LHV Varahaldus 0,4 miljonit eurot. LHV Kindlustuse puhaskahjumiks kujunes augustis 0,1 miljonit eurot.

Grupi konsolideeritud hoiuste maht kasvas augustis 268 miljoni euro võrra, laenuportfell kasvas 30 miljoni euro võrra ja LHV juhitud fondide maht 11 miljoni euro võrra. Augustis ulatus panga finantsvahendajatest klientidega seotud töödeldud maksete arv 2 miljonini.

Panga tulemusi mõjutasid intressitulud ja klientide kasvav aktiivsus. Pangaklientide arv kasvas kuuga 5000 võrra, seejuures arveldavate klientide hulk 1900 võrra. Jätkuvalt hea krediidikvaliteediga laenuportfelli kasvust moodustasid 20 miljonit eurot ettevõtete laenud ja 10 miljonit eurot jaelaenud. Valdav osa hoiuste kasvust tulenes finantsvahendajate hoiustest.

Varahalduse tulemused kujunesid finantsplaanist prognoositust paremaks. Septembri esimestel päevadel jõudis kohale pensionireformi mõju, mis vähendab nii fondide mahtu kui ka II pensionisamba klientide arvu viiendiku võrra. Samas jääb reformi negatiivne mõju oodatust tagasihoidlikumaks. Septembri algusest taastusid ka riigipoolsed maksed II sambas jätkavatele klientidele.

Kindlustuse vaates jätkus müügimahtude ja klientide arvu kasv. Rahulolu kahjukäsitlusega püsib kõrgel tasemel.

Augustis viis LHV Group lõpule investeeringu Ühendkuningriigi panka Bank North. 4,455 miljoni naela eest omandas LHV ettevõttes 9,9% osaluse.

Reitinguagentuur Moody’s Investors Service väljastas AS-i LHV Group pikaajalistele kohalikus valuutas kohustustele emitendi reitingu Baa3 positiivse väljavaatega. Reiting annab LHV Groupile parema ligipääsu rahvusvahelistelt kapitaliturgudelt rahastuse kaasamiseks.

Lisaks sõlmis LHV augustis lepingu koostöö alustamiseks iduettevõttega eAgronom, kelle abil plaanib LHV korvata kontoritegevuse vältimatuid negatiivseid keskkonnamõjusid. LHV-l on eesmärk muuta kontoritegevused 2022. aastaks kliimaneutraalseks.

23. augustil toimus AS-i LHV Group erakorraline aktsionäride üldkoosolek, mis otsustas suurendada ettevõtte aktsiakapitali täiendavate lihtaktsiate väljalaskmise teel. Grupi kapitalistruktuuri tugevdamiseks ja LHV edasise kasvu toetamiseks korraldatav aktsiapakkumine toimub 15.–29. septembril.

AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/aruanded.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus. LHV-s töötab üle 620 inimese. LHV pangateenuseid kasutab augusti lõpu seisuga 295 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 175 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 136 000 klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 170 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.


 

Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee 

ManusLHV Group 2021-08-ET.pdf