Published: 2019-08-28 13:44:25 CEST
Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca
Starpperiodu pārskats par 6 mēnešiem

AS “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” starpperioda parskats par 6 men.2019.

AS „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” pamatdarbības veids ir sava nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana. Agrākos gados rūpnīca ražoja elektrosadales un kontroles aparātus. Šobrīd Sabiedrība ir pilnībā pārtraukusi ražošanu, bet vēl pārdod noliktavā esošo produkciju.

Rit pārrunas ar potenciālajiem nomniekiem, meklējot iespēju iznomāt pēc iespējas lielākas platības vienam nomniekam.

 

Uzņēmuma neto apgrozījums 2019.gada 6 mēnešos ir 6,5 tūkst. EUR.

 

Saimnieciskās darbības rezultāts 2019. gada 6 mēnešos ir zaudējumi 52895 EUR apmērā.

 

Pielikumā:

Finanšu rādītāji par periodu no 2019.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam.

 

 

Kontaktpersona:

Inna Vencenosceva

Tālrunis: +371 67371459

E-pasts: rimowood2@inbox.lv

 


Parskats_2019_gada_6_men.pdf