Paskelbta: 2020-01-13 08:01:43 CET
AB Novaturas
Kita informacija

Dėl teismo sprendimo

Kaip jau buvo skelbta anksčiau, 2017 metais AB „Novaturas“ dukterinės įmonės Estijoje vadovas ir valdybos narys Andree Uustal, nustačius jo galimus neteisėtus veiksmus, susijusius su neteisėtu įmonės turto pasisavinimu, buvo atšauktas iš pareigų. Atitinkamai AB „Novaturas" vadovybės sprendimu buvo inicijuotos bylos dėl neteisėto įmonės turto pasisavinimo bei žalos įmonei atlyginimo. 

Reaguodamas į pradėtus tyrimus ir teisminius procesus, Andree Uustal kreipėsi į teismą dėl tariamai jam priklausančio darbo užmokesčio ir su tuo susijusių išmokų priteisimo (apie 150 tūkst. eurų). Nors pirmosios instancijos teismas jam buvo palankus, Talino apeliacinis teismas priėmė sprendimą „Novatours OÜ“ naudai. Talino apeliacinis teismas nusprendė, kad Andree Uustal ieškinys nepagrįstas ir priteisė padengti bylinėjimosi išlaidas. 

Apeliacinio teismo sprendimas gali būti skundžiamas Aukščiausiajam Teismui per 30 dienų nuo teismo sprendimo įteikimo atsakovams. Minėtas teismo sprendimas neturės tiesioginės įtakos jokiam kitam teismo procesui tarp „Novatours OÜ“ ir Andree Uustal. 

Ši byla neturi įtakos įmonės veiklai, finansinei atskaitomybei ar su klientais susijusioms veikloms. Bendrovė yra kotiruojama Vilniaus ir Varšuvos vertybinių popierių biržose ir visos finansinės ataskaitos yra viešai prieinamos. „Novaturas“ grupė taiko aukščiausius skaidrumo ir atsakomybės standartus savo akcininkams, darbuotojams ir visuomenei.

Tomas Staškūnas

Finansų direktorius

Mob. +370 687 10426
El. paštas: tomas.staskunas@novaturas.lt