English Lithuanian
Paskelbta: 2020-05-05 11:10:00 CEST
Ignitis gamyba
Pranešimas apie esminį įvykį

Lietuvos bankas suderino kainą, už kurią UAB „Ignitis grupė“ siūlys išpirkti AB „Ignitis gamyba“ akcijas

AB „Ignitis gamyba“, kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai, Lietuvos Respublika (toliau – GEN ir Bendrovė). Bendras AB „Ignitis gamyba“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 648 002 629; ISIN kodas – LT0000128571.

„Ignitis grupė“ informuoja, kad 2020 m. gegužės 4 d. Lietuvos bankas (toliau – Bankas)  suderino kainas, už kurias „Ignitis grupė“ supirks jos dukterinės bendrovės AB „Ignitis gamyba“ (toliau – GEN) akcijas privalomų akcijų pardavimų metu.

Bankas suderino privalomo akcijų pardavimų kainą tokią pačią, kokia buvo mokama oficialaus  siūlymo metu. Už vieną GEN akciją privalomo akcijų pardavimo metu bus mokama 0,640 EUR.

GEN akcijų išpirkimas truks 90 dienų. Apie jo pradžią GEN ir „Ignitis grupė“ informuos atskirais pranešimais per Nasdaq vertybinių popierių biržą, GEN ir „Ignitis grupės“ internetines svetaines ir žiniasklaidą, be to, kiekvienas akcininkas bus informuotas registruotu laišku, kaip numatyta Vertybinių popierių įstatyme.

Atkreiptinas dėmesys, jog pasibaigus 90 dienų privalomo akcijų pardavimo terminui „Ignitis grupė“, atlikusi mokėjimus į akcijas nepardavusių akcininkų depozitinę sąskaitą, įgis teisę kreiptis į teismą dėl neparduotų akcijų nuosavybės teisės perėjimo „Ignitis grupei“.

Aktuali informacija apie akcijų supirkimą skelbiama www.ignitisgamyba.lt/delistingavimas.

Daugiau informacijos: Tadas Markevičius, Ryšių su visuomene projektų vadovas, tel. +370 676 28911, el. paštas tadas.markevicius@ignitis.lt

Priedas


SPRENDIMAS DEL PRIVALOMO AB IGNITIS GAMYBA AKCIJU PIRKIMO KAINOS SUDERINIMO.pdf