Publicēts: 2019-12-12 13:45:36 CET
Moda Kapitāls
Finanšu kalendārs

AS Moda Kapitāls Finanšu kalendārs

Par AS "Moda Kapitāls" finanšu pārskatu iesniegšanu 2020.gadā

AS "Moda Kapitāls" revidēto 2019.gada finanšu pārskatu publiskos no 2020.gada 27. līdz 30.aprīlim.

AS "Moda Kapitāls" nerevidētais finanšu pārskats par 2020.gada pirmajiem sešiem mēnešiem tiks publiskots no 2020.gada 24.augusta līdz 28.augustam.

 

         Guntars Zvīnis
         AS Moda Kapitāls
         Valdes loceklis
         t.+37167344234
         e-pasts: guntars@draudzigsaizdevums.lv