Danish
Offentliggjort: 2024-02-08 15:43:48 CET
PFA Invest
Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler

Aconto udlodning af udbytter for regnskabsåret 2023 for Investeringsforeningen PFA Invest

Bestyrelsen i Investeringsforeningen PFA Invest har vedtaget at foretage aconto-udlodning, som det fremgår af nedenstående.

AfdelingSamlet udbytte i kr. pr. andel
Mellemlange Obligationer0,00
Kreditobligationer0,00
Danske Aktier8,90
Globale Aktier0,00
Balance AA0,00
Balance A0,00
Balance B0,00
Balance C0,00

Udbytterne fragår afdelingernes indre værdi den 9. februar 2024 med valør den 13. februar 2024. Sidste dag for handel med de enkelte afdelinger inklusive ret til aconto-udbytte er den 8. februar 2024. Første dag for handel med de enkelte afdelinger eksklusive ret til aconto-udbytte er den 9. februar 2024.

Vi gør opmærksom på, at udbyttesatserne først er endelige, når de er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling d. 20. marts 2024.

Med venlig hilsen
PFA Asset Management A/S