Offentliggjort: 2015-12-22 11:36:54 CET
PFA Invest
Selskabsmeddelelse

Forventede udbyttesatser for regnskabsåret 2015 i Investeringsforeningen PFA Invest

Vi har beregnet forventede udbytter for regnskabsåret 2015 på baggrund af foreløbige regnskabstal. Beregningerne er baseret på data pr. 17. december 2015. De forventede udbytter i Investeringsforeningen PFA Invest er foreløbige og kan ændre sig indtil der foreligger et endeligt årsregnskab for 2015. De endelige udbytter vil blive fremlagt til godkendelse på foreningens generalforsamling den 1. marts 2016.

 

Afdeling Samlet forventet
udbytte i kr. pr. andel
Korte Obligationer 0,00
Lange Obligationer 1,10
Kreditobligationer 7,70
Danske Aktier 33,10
Globale Aktier 17,30
Højt Udbytte Aktier 9,70
Europa Value Aktier 14,50
Balance A 8,20
Balance B 11,70
Balance C 0,00

  

Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Rasmus Bessing på tlf. 39 17 50 00.


OMX nr 13 2015 Forventede udbyttesatser for 2015 i PFA Invest.pdf