Published: 2020-10-30 08:00:00 CET
Siauliu Bankas
Tarpinė informacija

Šiaulių banko grupės 2020 m. trijų ketvirčių veiklos rezultatai

AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, buveinės adresas: Tilžės g. 149, Šiauliai, Lietuva.

  • Šiaulių banko grupė per tris šių metų ketvirčius uždirbo 34,2 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno
  • Dėl aktyvaus namų ūkių finansavimo, būsto ir vartojimo finansavimo portfelis per ketvirtį augo 6 proc. iki 431 mln. eurų
  • Per 9 šių metų mėnesius pasirašyta daugiau nei 200 mln. eurų vertės naujų verslo kreditavimo sutarčių
  • Klientams pristatytos atnaujintos skaitmeninės paslaugos - interneto bankas ir mobilioji programėlė

Šiaulių banko grupė per tris šių metų ketvirčius uždirbo 34,2 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno (pernai per tą patį laikotarpį - 40,6 mln. eurų). Veiklos pelnas prieš vertės sumažėjimą ir pelno mokestį per devynis šių metų mėnesius siekė 51,3 mln. eurų, t. y. 2 proc. mažiau nei per praėjusių metų atitinkamą laikotarpį.

Grynosios palūkanų pajamos išaugo 8 proc., lyginant su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu, ir siekė 56,6 mln. eurų. Trijų šių metų ketvirčių grynosios paslaugų ir komisinių pajamos sudarė 12 mln. eurų, t. y. 8 proc. mažiau nei per praėjusių metų pirmuosius tris ketvirčius.

Dėl šių metų neigiamų šalies ekonomikos raidos perspektyvų, papildomai suformuota 0,8 mln. eurų atidėjinių galimiems vertės sumažėjimo nuostoliams. Trijų ketvirčių atidėjiniai siekia 9,1 mln. eurų, kai praėjusių metų devynių mėnesių atidėjiniai sudarė 4,9 mln. eurų. Šių metų rugsėjo pabaigoje rizikos kaštų rodiklis (CoR) siekia 0,7 proc. (atitinkamai 2019 rugsėjo pabaigoje sudarė 0,4 proc.).

Banko grupės veiklos efektyvumas išlieka aukštas - išlaidų ir pajamų santykis rugsėjo mėn. pabaigoje nesiekė 38,8 proc. (atitinkamu metu pernai  sudarė 39,9 proc.), o nuosavo kapitalo grąža (ROE) siekė 13,9 proc. (praėjusių metų rugsėjo pabaigoje sudarė 19,1 proc.).

Kapitalo ir likvidumo būklė išlieka tvirta, o riziką ribojantys normatyvai vykdomi su didele atsarga - padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis (LCR) išaugo per ketvirtį nuo 223 proc. iki 309 proc.*, o kapitalo pakankamumo rodiklis (CAR) yra 18,7 proc.*

Verslo segmentų apžvalga

Verslo ir privačių klientų finansavimas

Išaugus namų ūkių lūkesčiams ir vartojimui, fiksavome didelę namų ūkių finansavimo paklausą - būsto ir vartojimo finansavimo portfelis per ketvirtį augo 6 proc. iki 431 mln. eurų (palyginus su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu augo 86 proc.). Vien būsto paskolų portfelis per ketvirtį augo 8 proc. iki 267 mln. eurų.

Nepaisant to, kad ekonominės raidos neapibrėžtumas stabdė įmonių investicinius ir plėtros projektus, per 9 šių metų mėnesius bankas buvo aktyvus finansavimo rinkoje, - pasirašė daugiau nei 200 mln. eurų vertės naujų kreditavimo sutarčių, o ketvirčio pabaigoje portfelis siekė 1,08 mlrd. eurų (2 proc. mažiau nei antro ketvirčio pabaigoje).

Bendras banko grupės paskolų ir išperkamosios nuomos portfelis per trečiąjį ketvirtį mažėjo 1 proc. ir sudarė 1,74 mlrd. eurų.

Praėjusį ketvirtį bankas intensyviai dirbo ties 200 mln. eurų renovacijos fondo steigimu kartu su Europos investicijų banku (EIB). Baigiamos derinti bendradarbiavimo sutarties tarp banko su EIB sąlygos, taip pat vyksta aktyvios derybos su pirmo ir antro lygio kreditoriais bei investuotojais į fondo nuosavą kapitalą. Bankas planuoja renovacijos fondo veiklos pradžią nuo kitų metų pradžios.

Rugsėjo 30 d. duomenimis, mokėjimų atidėjimų dėl COVID-19 paskolų suma sudarė 228 mln. eurų (13 proc. nuo paskolų portfelio). Didžiausią atidėtų mokėjimų dalį sudaro atidėjimas juridiniams asmenims – 217 mln. eurų, likusi dalis – fiziniai asmenys – 11 mln. eurų. Didžioji dalis klientų planuoja grįžti prie įprastų mokėjimų, o dėl papildomo pertvarkymo, tikėtina, galėtų kreiptis tik maža dalis klientų.

Kasdienė bankininkystė

Pasibaigus visuotiniam karantinui, klientai vėl aktyviai naudojosi teikiamomis banko paslaugomis - trečiojo šių metų ketvirčio grynosios paslaugų ir komisinių pajamos palyginus su antruoju ketvirčiu išaugo 22 proc. iki 4,3 mln. eurų.

Banko paslaugomis 2020 m. III ketvirtį pradėjo naudotis daugiau nei 7 tūkst. naujų privačių klientų ir daugiau nei 500 verslo klientų. Per metus paslaugų planų portfelis padidėjo 16 proc. privačių klientų ir 7 proc. verslo klientų (48 proc. privačių ir 55 proc. verslo klientų turi užsisakę paslaugų planus).

Mokėjimo kortelių skaičius irgi išaugo 11 proc. (iki 172 tūkst. vnt.), palyginus su praeitų metų rugsėjo pabaiga. Atsiskaitymų skaičius, palyginus su tuo pačiu laikotarpiu praeitais metais, išaugo 25 proc. Grynųjų poreikis taip pat nežymiai didėjo, grynųjų operacijų skaičius išaugo 6 proc., lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu.

Klientų aptarnavimo skyriuose, įsikūrusiuose labiausiai COVID-19 paveiktuose miestuose, taikoma išankstinė klientų registracija vizitui. Bankas yra pasiruošęs, esant būtinybei, plėsti išankstinių registracijų tinklą, tačiau dėl klientų patogumo, išlaiko įprastą skyrių veiklą, reikalaujant laikytis visų saugumo nurodymų.

Ketvirčio eigoje klientams pristatytas naujasis interneto bankas BETA versija, o spalio pabaigoje klientams pasiūlyta galimybė naudotis nauja mobiliąja programėle.

Taupymas ir investavimas

Indėlių portfelis nuo metų pradžios išaugo 12 proc. ir rugsėjo pabaigoje sudarė 2,27 mlrd. eurų. Didžiąją dalį portfelio sudarantys indėliai iki pareikalavimo padidėjo 24 proc. arba 269 mln. eurų, o terminuotųjų indėlių portfelis sumažėjo 30 mln. eurų. Paskolų ir indėlių santykis 2020 m. trečiojo ketvirčio pabaigoje siekė 76 proc. (81 proc.  2019 m. rugsėjo pabaigoje). Turint aukštus likvidumo rodiklius bei siekiant efektyvesnio finansavimosi kaštų valdymo, spalio mėn. buvo sumažintos terminuotojų indėlių palūkanos.

Atnaujintos 2020 m. veiklos prognozės

Atsižvelgiant į nuosaikesnį COVID-19 pandemijos poveikį verslo aplinkai, Lietuvos makroekonominių rodiklių dinamiką, Šiaulių bankas rugsėjo mėn. atnaujino 2020 m. veiklos finansines prognozes. Pagal atnaujintas prognozes, Banko grupės rizikos kaštų rodiklis (CoR) neviršys 0,8 proc., o metinis nuosavo kapitalo grąžos rodiklis (ROE) sieks apie 12 proc. Išlaidų ir pajamų santykio (C/I), neveiksnių pozicijų rodiklį (NPE), rizikos valdymo, rinkos dalies ir klientų pasitenkinimo tikslai išlieka tokie patys kaip metų pradžioje.

Šiaulių bankas kviečia akcininkus, investuotojus, analitikus ir visus besidominčius į 2020 metų trijų ketvirčių finansinių rezultatų ir aktualijų pristatymą internetiniame seminare. Pradžia - 2020 m. lapkričio 10 d. 16.00 val. (GMT+2). Seminaras vyks anglų kalba. Daugiau informacijos čia.

*- prognozuojami duomenys

Papildomą informaciją teikia
Finansų ir rizikos valdymo tarnybos vadovas
Donatas Savickas +370 41 595 602, donatas.savickas@sb.lt

Priedas


2020-3q lt.pdf