Published: 2019-06-03 08:00:00 CEST
Vilniaus Baldai
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „VILNIAUS BALDAI“ pardavė dalį nekilnojamojo turto

2019 m. gegužės 31 d. AB „VILNIAUS BALDAI“ užbaigė dalies nekilnojamojo turto pardavimo sandorį, kuriuo už 2 890 001 eurų sumą, AB „Invalda privatus kapitalas“ dukterinei bendrovei pardavė antrojo gamybinio padalinio pastatus, esančius Šaltupio g. 9B Vilniuje.

Nekilnojamas turtas parduodamas rinkos verte, kurią nustatė nepriklausomas turto vertintojas - UAB „Ober – Haus“ nekilnojamasis turtas. Gautos lėšos bus panaudotos AB „VILNIAUS BALDAI“ dukterinės bendrovės – UAB „Trenduva“, statomo gamybos paskirties pastato su administracinėmis patalpomis Trakų r., Senųjų Trakų sen., Guopstų k., finansavimui.

Iki AB „VILNIAUS BALDAI“ perkels gamybą į naują gamyklą, su pirkėju sudaryta parduoto turto nuomos sutartis, pagal kurią mėnesinė 1 kv. m. patalpų nuomos kaina neviršys 2,50 eurų (neįskaitant PVM).

AB „VILNIAUS BALDAI“ audito komiteto nuomone šiai Audito komiteto sprendimo datai nėra pagrindo manyti, jog nekilnojamojo turto pardavimo ir nuomos sandoriai sudaromi ne rinkos sąlygomis ar yra nesąžiningi ir nepagrįsti AB „VILNIAUS BALDAI“ ir jos akcininkų, kurie nėra sandorių šalis, atžvilgiu.


Kontaktinis asmuo:
Finansų vadovas
Edgaras Kabečius
Tel.: +370 (5) 252 57 00