Published: 2020-12-18 14:28:05 CET
Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca
Finanšu kalendārs

AS Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca finanšu kalendārs 2021.gadam

AS „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” finanšu kalendārs 2021.gadam

 

AS „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” informē, ka 2021.gadā neauditētu starpperiodu pārskatu  un finanšu informācijas publiskošana plānota šādos datumos:

 

par 2021.gada 3 mēnešiem –  2021. gada 27.-31.maijā;

 

par 2021.gada 6 mēnešiem –  2021. gada 26.-31.augustā;

 

par 2021.gada 9 mēnešiem – 2021. gada 26.-30.novembrī.

 

 

 

Inna Vencenosceva

V. grāmatvede

+371 67371459

rimowood2@inbox.lv