Paskelbta: 2019-12-18 15:24:11 CET
Nasdaq Vilnius
Įtraukimas į sąrašus

AUGA group, AB obligacijos bus įtrauktos į Baltijos Skolos vertybinių popierių sąrašą

2019 m. gruodžio 18 d. Nasdaq Vilnius priėmė sprendimą 2019 m. gruodžio 20 d. įtraukti AUGA group, AB obligacijas į Skolos vertybinių popierių sąrašą bendrovės prašymu.

Papildoma informacija apie obligacijų emisiją:  

 

Bendrovės pavadinimas AUGA group, AB
Bendrovės trumpinys AUG
ISIN kodas LT0000404238
Emisijos galiojimo pradžia 2019-12-17
Išpirkimo diena 2024-12-17
Bendra nominali emisijos vertė 20 000 000 EUR
Obligacijų skaičius 20 000   
Metinė palūkanų norma 6%
Palūkanų mokėjimo datos 2020 gruodžio 17 d.
2021 gruodžio 17 d.
2022 gruodžio 17 d.
2023 gruodžio 17 d.
2024 gruodžio 17 d.
Pavedimų knygos trumpinys AUGB060024A
Prekybos sąrašas Skolos vertybinių popierių sąrašas

   

Obligacijų emisija išleista AUGA group, AB iki 60 mln. EUR vertės programos siūlymo ir jų įtraukimo į reguliuojamą rinką AB Nasdaq Vilnius Skolos vertybinių popierių sąrašą pagrindu.

AUGA group, AB prospektas, galutinės sąlygos ir kiti susiję dokumentai skelbiami AUGA group pranešimuose čia ir čia bei šio pranešimo prieduose.

  

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+370 5 253 1459

www.nasdaqbaltic.com

Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ar AB Nasdaq Vilnius.


Obligaciju emisijos 1 dalies galutines salygos atnaujintos.pdf
Prospektas.pdf
Prospekto patvirtinimo sertifikatas.pdf