Offentliggjort: 2019-03-26 13:50:00 CET
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler
Selskabsmeddelelse nr. 37, 2019 - Fastsættelse af kuponrenter gældende fra 1. april 2019
Med virkning fra 1. april 2019 ændres kuponrenten på nedennævnte
variabelt
forrentede obligationer. Renten er gældende for perioden 1. april
2019 - 30.
september 2019.

Obligationer med renteloft på 5% p.a.,
CF:
DK0002015106, udløb 2038, ny rente pr. 1. april 2019: 0,69 %
p.a.

Obligationer med renteloft på 5% p.a., CF OA:
DK0002015296, udløb 2038,
ny rente pr. 1. april 2019:   0,69 % p.a.

Obligationer med renteloft på 6%
p.a., CF:
DK0002021427, udløb 2041, ny rente pr. 1. april 2019:   0,34 %
p.a.

Obligationer med renteloft på 6% p.a., CF OA:
DK0002021500, udløb 2041,
ny rente pr. 1. april 2019:   0,34 % p.a.


Spørgsmål kan rettes til Torben
Jurlander på telefon 55 47 41 99.

Venlig hilsen

Nordea Kredit
Realkreditaktieselskab

 


Faststtelse af kuponrente gldende fra 1. april 2019 1.pdf