Paskelbta: 2016-08-31 07:59:52 CEST
Baltic Mill
Tarpinė informacija

AB Baltic Mill tarpinės dvylikos mėnesių finansinės ataskaitos

Vievis, Lietuva, 2016-08-31 07:59 CEST -- AB „Baltic Mill“ vadovybė pateikia tarpines dvylikos mėnesių neaudituotas konsoliduotas bei bendrovės finansines ataskaitas už laikotarpį, pasibaigusį 2016 m. birželio 30 d. ir  tarpinį dvylikos mėnesių pranešimą.

Išaugus grupės pardavimams bei išplėtus produktų asortimentą konsoliduotas grynasis pelnas per finansinius metus sudarė 852 tūkst. eurų (praėję finansiniai metai – 238 tūkst. eur.). Bendrovės finansinių metų pelną sudaro 661 tūkst. eur. (2015 m. – 3 216 tūkst. eur.). Bendrovės pelno skirtumą įtakojo Grupės viduje paskirstytų dividendų apimtis.

Konsoliduotą bendrovės turto sumą 2016 m. birželio mėn. 30 d. sudaro 53 294 tūkst. eurų (bendrovės - 21 947 tūkst. eurų), konsoliduotą nuosavo kapitalo sumą 2016 m. birželio mėn. 30 d. sudaro 16 113 tūkst. eurų (bendrovės - 10 633 tūkst eurų).

         Vygantas Reifonas + 370 687 21603


BML _ 12men _ tarpines.pdf