Paskelbta: 2013-10-02 14:58:33 CEST
INVL Asset Management UAB
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB "Finasta Asset Management" 2013 m. spalio 1 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2013-10-02 14:58 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB "Finasta Asset Management" valdomų fondų 2013 m. spalio 1 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
Finasta New Europe TOP20 Subfund 26,9609 0,8542 296,2385 442260,5214
Finasta Russia TOP20 Subfund 24,7849 0,9292 176,2736 149605,5861
Finasta Emerging Europe Bond Subfund 34,2288 302,2009 40 307167,6436
Finasta Baltic Fund 26,0198 33,641657 1408,041993 93393,217980

 

         UAB "Finasta Asset Management"
         Tel. 1813