English Lithuanian
Paskelbta: 2021-12-16 08:10:00 CET
Vilkyskiu Pienine
Kita informacija

„Vilvi Group“ investuotojo kalendorius

„Vilvi group“ veiklos rezultatai bus skelbiami tokia tvarka:

2022 m. kiekvieno mėnesio 10 dieną – konsoliduoti pardavimai už praėjusį mėnesį;
2022 m. vasario 28 d. – neaudituoti 2021 m. veiklos rezultatai;
2022 m. balandžio 8 d. – audituoti 2021 m. veiklos rezultatai;
2022 m. balandžio 29 d. – eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas;
2022 m. gegužės 31 d. – tarpinė konsoliduota 2022 m. 3 mėnesių pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita;
2022 m. rugpjūčio 31 d. – tarpinė konsoliduota 2022 m. 6 mėnesių finansinė atskaitomybė;
2022 m. lapkričio 30 d. – tarpinė konsoliduota 2022 m. 9 mėnesių pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita.


Vilija Milaševičiutė
Ekonomikos ir finansų direktorė
Tel.: 8 441 55 102