Danish
Offentliggjort: 2022-03-28 11:46:09 CEST
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Intern viden

Selskabsmeddelelse nr. 39, 2022 – Nordea Kredit Realkreditaktieselskabs udtrækning pr. 1. april 2022

Nordea Kredit offentliggør hermed udtrækning af konverterbare obligationer med negativ rente pr. 1. april 2022 for at opfylde kravene til offentliggørelse i lov om kapitalmarkeder § 24.

Bemærk at negativ kuponrente bliver modregnet i det udtrukne beløb, inden det udtrukne beløb udbetales til investor.

Spørgsmål kan rettes til Torben Jurlander på telefon 55 47 41 99.
 

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Udtrkning pr. 1. april 2022..xml