Avaldatud: 2013-05-24 09:59:33 CEST
Nordecon
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

Nordecon AS aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

Tallinn, Eesti, 2013-05-24 09:59 CEST -- Nordecon AS (registrikood 10099962, aadress Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn) korraline üldkoosolek toimus 24. mail 2013. a algusega kell 10.00 Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsisaalis Beta (Liivalaia 33, 10118 Tallinn).

Nordecon AS-i aktsionärid võtsid vastavalt üldkoosoleku päevakorra punktidele vastu järgmised otsused:

 

Päevakorrapunkt 1. 2012. a majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine

1.1. Kinnitada  Nordecon AS 2012. a majandusaasta aruanne;

1.2. Jaotada Nordecon AS-i kasum järgmiselt: Seltsi 2012. a majandusaasta puhaskasum on 1 477 000 eurot. Eelmiste perioodide jaotamata kasum on kokku 4 563 000 eurot. Mitte maksta 2012. a majandusaasta puhaskasumi ja eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt dividende ja mitte teha eraldisi reservkapitali.

 

Päevakorrapunkt 2. Audiitori valimine 2013. a majandusaastaks ning audiitori tasustamise korra määramine

2.1. Valida 2013 majandusaasta Seltsi audiitoriks audiitorühing KPMG Baltics OÜ ning maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

 

Päevakorrapunkt 3. Nõukogu liikme valimine

3.1. Valida Andri Hõbemägi uueks põhikirjajärgseks ametiajaks Nordecon AS-i nõukogu liikmeks. Nõukogu liikme volitused algavad käesoleva otsuse vastuvõtmisest ja lõppevad 24.05.2018.

  

Nordecon AS korralisel üldkoosolekul oli esindatud 20 725 519 lihtaktsiat (kokku 30 756 728 lihtaktsiat), mis on moodustab 67,39% hääleõiguslikest lihtaktsiatest.

 

Nordeconi kontsern hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted täna Eestis, Ukrainas ja Soomes. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni kuulub lisaks emaettevõttele üle 10 tütarettevõtte. Kontserni 2012. aasta konsolideeritud müügitulu oli 159,4 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd üle 700 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud NASDAQ OMX Tallinna Börsi põhinimekirjas.

         Raimo Talviste
         Nordecon AS
         Finants- ja investorsuhete juht
         Tel: +372 615 4445
         Email: raimo.talviste@nordecon.com
         www.nordecon.com