Danish English
Offentliggjort: 2010-10-28 12:51:53 CEST
Københavns Lufthavne A/S
Kvartalsrapport
Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar - 30. september 2010
DELÅRSRAPPORT FOR KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S (CPH) FOR PERIODEN 1. JANUAR -
30.
SEPTEMBER 2010 

Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for
perioden 1. januar - 30.
september 2010. 


RESUME FOR DE FØRSTE NI MÅNEDER
AF 2010 

Med flere end 6,3 mio. passagerer var tredje kvartal det travleste
nogensinde
for Københavns Lufthavne A/S (CPH). I alt er passagertallet steget
med 8,2
procent i årets første ni måneder, og den fortsatte passagervækst
resulterede i
en samlet stigning i omsætningen på 11,0 procent.
Passagervæksten drives stadig
af en markant stigning i antallet af
indenrigspassagerer på 23,1 procent,
ligesom der fortsat er flere
transfer-samt internationalt afgående passagerer,
hvilket blandt andet kan
tilskrives væksten i antallet af både europæiske og
interkontinentale ruter
samt flere frekvenser på en række europæiske ruter. På
baggrund af den fortsat
store vækst i trafikken har CPH opjusteret sine
forventninger til
helårsresultatet. 

CPH's vækst gennem årets første ni måneder betyder, at
Københavns Lufthavn er
den europæiske storlufthavn med stærkest vækst i år.
Specielt de seneste
måneders vækst i transfertrafikken til en række nordiske,
nordeuropæiske og
baltiske destinationer understreger Københavns rolle som et
stort knudepunkt
for rejsende til og fra Nordeuropa. 

Københavns Lufthavn
har strategisk fokus på både netværks- og lavprisselskaber.
Selskaber som
Norwegian og easyJet bidrager fortsat markant til
passagervæksten. Samlet set
var der næsten 2,9 mio. lavprispassagerer i årets
første ni måneder, hvilket
bringer den samlede lavprismarkedsandel år til dato
op på 17,8 procent. Det er
det højeste niveau til dato. 

Lavprisselskaberne har fortsat fokus på
Københavns Lufthavn, og CPH oplever
stadig en stor interesse for den kommende
lavprisfinger CPH Go, der åbner 31.
oktober. Med CPH Go bliver Københavns
Lufthavn den eneste europæiske
storlufthavn, der kan tilbyde lavere
passagertakster i en integreret del af
lufthavnen. 

Den nye takstaftale
mellem CPH og en række flyselskaber blev godkendt i tredje
kvartal 2010.
Aftalen indebærer, at alle passagerrelaterede takster ændres, så
de i højere
grad afspejler de underliggende omkostninger, og passagertaksten i
CPH Go
reduceres med cirka 35 procent i forhold til den hidtidige
passagertakst.


Omsætningen i shoppingcentret faldt med 2,1 procent i forhold til de første
ni
måneder sidste år blandt andet på grund af genforhandling af en
række
kontrakter. På trods heraf var der en stigning i omsætningen i tredje
kvartal
2010, blandt andet takket være en række nye butikker som JOE & THE
JUICE,
Dixons Travel og Pandora Concept Store, der sammen med øget passagertal
bidrog
til et generelt højere aktivitetsniveau i shoppingcentret. Omsætningen
i duty
and tax-free butikkerne er steget med 9,4 procent på grund af en række
nye
initiativer, blandt andet tilpasning af sortimentet og øget markedsføring.


Relanceringen af parkeringsprodukterne fortsatte i 3. kvartal 2010
med
markedsføring af de nye priser og produktgrupper, der blev
introduceret
tidligere på året. 

HIGHLIGHTS AF RESULTATERNE

•
Passagertallet i Københavns Lufthavn steg med 8,2 procent i de første
ni
måneder af 2010. Antallet af lokalt afgående passagerer steg med 8,4
procent,
og transfererende passagerer steg med 7,6 procent 

• Omsætningen
steg med 11,0 procent til DKK 2.459,5 mio. (2009: DKK 2.216,5
mio.), hvilket
hovedsagligt skyldes stigningen i passagertallet samt aftale om
opsigelse af
en langsigtet lejekontrakt med SAS Cargo, hvilket delvist blev
modsvaret af
påvirkningen af den islandske askesky i andet kvartal 2010 

• EBITDA steg
14,5 procent til DKK 1.336,8 mio. (2009: DKK 1.167,1 mio.).
EBITDA udgjorde
DKK 1.383,7 mio., når der korrigeres for særlige forhold (2009:
DKK 1.202,3
mio.) 

• EBIT steg 16,7 procent til DKK 980,0 mio. (2009: DKK 839,7 mio.).
Korrigeret
for særlige forhold udgjorde EBIT DKK 1.026,9 mio. (2009: DKK 874,9
mio.) 

• Resultat fra de internationale investeringer udgjorde et overskud
på DKK 27,1
mio., hvilket er en stigning på DKK 17,9 mio. (2009: overskud på
DKK 9,2 mio.) 

• Nettofinansieringsomkostningerne er steget med DKK 33,7
mio., hvilket primært
skyldes et tab på renteswaps i forbindelse med
indfrielse af bankgæld og
ekstraordinær amortisering af låneomkostninger i
forbindelse med indfrielse og
opsigelse af bankfaciliteter i juni 2010 som
blev erstattet af US Private
Placement lån (USPP-lån) 

• Resultat før skat
steg til DKK 792,1 mio. (2009: DKK 667,6 mio.). Korrigeret
for særlige forhold
udgjorde resultat før skat DKK 839,0 mio. (2009: DKK 702,8
mio.). 

•
Investeringer udgjorde DKK 519,0 mio. i de første ni måneder af
2010,
hovedsagligt på grund af CPH Go (2009: DKK 377,8 mio.). 

• I juni
2010 blev bankfaciliteterne på DKK 1.043,0 mio. og EUR 83,8
mio.
indfriet/opsagt. CPH optog nye faciliteter på USD 247,0 mio. og GBP 23,0
mio. i
juni med otte og ti års løbetid via USPP. De nye faciliteter svarer til
DKK
1.704,2 mio. 


FORVENTNINGER TIL 2010 

På baggrund af det
forventede trafikprogram for fjerde kvartal 2010 og væksten
i de første ni
måneder af 2010, forventes passagertallet at stige signifikant
sammenlignet
med 2009. 

På baggrund af den stærke trafikvækst og på trods af påvirkningen
fra den
islandske askesky justeres forventningerne til 2010. Resultat før
skat
forventes nu at blive mere end 15 procent højere end i 2009, når der
korrigeres
for særlige forhold. Den justerede forventning er baseret på en
fortsat
forbedring af verdensøkonomien. 

CPH søger løbende at tilpasse
investeringsniveauet til den nuværende økonomiske
situation. I henhold til
takstaftalen er CPH forpligtet til at investere cirka
DKK 500 mio. i 2010.
Dertil kommer CPH Go og andre kommercielle investeringer.
 


q3 2010 announcement to copenhagen stock exchange.dk.pdf