English Lithuanian
Paskelbta: 2023-03-17 13:00:00 CET
LITGRID AB
Pranešimas apie esminį įvykį

Korekcija: LITGRID AB informacija dėl tarpinės informacijos skelbimo ir 2023 m. investuotojo kalendorius

LITGRID  keičia 2023 metų investuotojų kalendorių:

• 2023.03.17 – audituota 2022 m. finansinė ataskaita ir metinis pranešimas;
• 2023.03.17 – pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą;
• 2023.04.11 – eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai;
• 2023.05.05 – 2023 m. 3 mėnesių tarpinė fiannsinė informacija;
• 2023.08.08 – 2023 m. 6 mėnesių tarpinė finansinė informacija ir tarpinis pranešimas;
• 2023.11.06 – 2023 m. 9 mėnesių tarpinė fiannsinė informacija.

Daugiau informacijos:
Jurga Eivaitė, LITGRID komunikacijos projektų vadovė
+370 613 19977
jurga.eivaite@litgrid.eu