Offentliggjort: 2017-03-01 17:44:14 CET
PFA Invest
Referat fra generalforsamling

Forløb af ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PFA Invest

Investeringsforeningen PFA Invest har den 1. marts 2017 afholdt ordinær generalforsamling i henhold til tidligere offentliggjort dagsorden.

Ledelsens beretning og årsrapporten for 2016 blev godkendt af generalforsamlingen, herunder blev bestyrelseshonorar for 2016 og udbetaling af følgende udlodninger godkendt:

 

Afdeling kr. pr. andel
Mellemlange Obligationer 0,70
Kreditobligationer 0,80
Udenlandske Obligationer -
Danske Aktier 12,90
Globale Aktier 3,40
Højt Udbytte Aktier 1,30
Europa Value Aktier -
USA Stabile Aktier 0,60
Balance A 6,30
Balance B 7,70
Balance C 5,80

   

Bestyrelsens honorar for 2017 blev vedtaget af generalforsamlingen.

Til bestyrelsen genvalgtes Peter Engberg Jensen.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgtes som revisor for foreningen.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Peter Engberg Jensen som formand.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Investeringsforeningen PFA Invest 


NASDAQ nr 8 2017 Forlb af ordinr generalforsamling i PFA Invest 1 marts 2017.pdf