Paskelbta: 2021-07-29 08:00:00 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

„Ignitis grupės“ įmonių grupės preliminarūs 2021 m. 6 mėnesių finansiniai duomenys

2021 metų 6 mėnesių preliminarūs „Ignitis grupės“ įmonių grupės (toliau – Grupės) finansiniai duomenys:

 Birželis
 20212020Pokytis
Pajamos122,6 mln. Eur96,4 mln. Eur27,2 %
Koreguotas EBITDA*23,6 mln. Eur13,7 mln. Eur72,3 %
 

Sausis Birželis
 20212020Pokytis
Pajamos738,1 mln. Eur590,9 mln. Eur24,9 %
Koreguotas EBITDA*168,2 mln. Eur129,0 mln. Eur30,4 %


Grupės pajamos 2021 m. sausio – birželio mėnesiais siekė 738,1 mln. eurų ir buvo 24,9 proc. didesnės palyginus su atitinkamu laikotarpiu 2020 m. (590,9 mln. eurų). Pajamų augimą lėmė didesni Elektrėnų komplekso kombinuoto ciklo bloke pagamintos elektros energijos kiekiai Lanksčiosios gamybos segmente, kuriuos lėmė palankios rinkos sąlygos (angl. positive spark spread). Taip pat Grupės pajamos išaugo dėl didesnių pajamų iš elektros energijos ir gamtinių dujų pardavimų verslo klientams Sprendimų klientams segmente bei didesnių paskirstytų kiekių Tinklų segmente. Abi šios priežastys daugiausia susijusios su didesniu suvartotos energijos kiekiu, palyginus su tuo pačiu laikotarpiu 2020 metais, kurį iš dalies lėmė šaltesni orai 2021 m. pirmąjį ketvirtį. Pajamų augimą taip pat lėmė ir Kauno bei Vilniaus kogeneracinių jėgainių veiklos pradžia atitinkamai 2020 m. rugpjūtį ir 2021 m. kovą.

Koreguotas EBITDA rodiklis 2021 m. sausio – birželio mėn. siekė 168,2 mln. eurų ir buvo 30,4 proc. didesnis palyginus su atitinkamu laikotarpiu 2020 m. (129,0 mln. eurų). Koreguotas EBITDA augo visuose Grupės veiklos segmentuose:

  • Žaliosios gamybos segmento rezultatai augo dėl Kauno ir Vilniaus kogeneracinių jėgainių veiklos pradžios bei geresnių Kauno hidroelektrinės rezultatų, kuriuos lėmė aukštesnė elektros kaina rinkoje ir didesni pagamintos elektros kiekiai dėl aukštesnio vandens lygio Nemune;
  • Pokyčiai dujų rinkos kainose turėjo teigiamą įtaką Sprendimų klientams segmento rezultatams;
  • Lanksčiosios gamybos segmentas augo dėl geresnių Elektrėnų komplekso kombinuoto ciklo bloko komercinės veiklos rezultatų, kuriuos lėmė palankios rinkos sąlygos (angl. positive spark spread);
  • Tinklų segmentas daugiausiai augo dėl didesnių paskirstytų kiekių, kuriuos lėmė didesnis suvartotos energijos kiekis, palyginus su tuo pačiu laikotarpiu 2020 m. Šis augimas išsilygins per metus, nes metiniai investicijų grąžos ir nusidėvėjimo bei amortizacijos rodikliai yra fiksuojami metams, bet paskirstomi skirtingiems mėnesiams atsižvelgiant į paskirstytus kiekius.

*Grupės preliminarus 2021 m. bei faktinis 2020 m. koreguotas EBITDA rezultatas yra pateikiamas po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Grupės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Grupės pranešimuose, kurie yra skelbiami Grupės tinklalapyje (nuoroda).

Daugiau informacijos:
Artūras Ketlerius
„Ignitis grupės“ ryšių su visuomene vadovas
arturas.ketlerius@ignitis.lt
+370 620 76076