English Latvian
Publicēts: 2019-10-17 08:59:00 CEST
Olainfarm
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

Lēmumu projekti ārkārtas akcionāru sapulcei 2019.gada 01. novembrī plkst. 11:00

AS “OLAINFARM” ĀRKĀRTAS AKCIONĀRU SAPULCES INICIATORU IESNIEGTI
LĒMUMU PROJEKTI
akciju sabiedrības „Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulcei
2019.gada 01. novembrī plkst.11.00:

1. Padomes atsaukšana un jaunās padomes ievelēšana.
Lēmuma projekti:

1.1. Atsaukt no amata akciju sabiedrības “Olainfarm” padomes locekļus.
1.2. Ievēlēt akciju sabiedrības “Olainfarm” padomi uz 5 gadu termiņu sekojošā sastāvā:
1) Andrejs Saveļjevs;
2) Jānis Buks;
3) Irina Maligina;
4) Nika Saveļjeva;
5) Valentīna Andrējeva.
1.3. Noteikt padomes locekļu kopējo mēneša atalgojumu.

2. Revīzijas komitejas atsaukšana un jaunas revīzijas komitejas ievelēšana.
Lēmumu projekti:
2.1. Atsaukt no amata akciju sabiedrības “Olainfarm” revīzijas komitejas locekļus:
2.2. Ievēlēt akciju sabiedrības “Olainfarm” revīzijas komiteju sekojošā sastāvā uz divu gadu termiņu:
1) Valentīna Andrējeva;
2) Pēteris Rubenis;
3) Irina Maligina.
2.3. Noteikt revīzijas komitejas locekļu kopējo mēneša atalgojumu.

Papildu informācija:
Jānis Dubrovskis
AS “Olainfarm” investoru attiecību konsultants
Tel. +371 29178878
E-pasts: janis.dubrovskis@olainfarm.com