Publicerad: 2020-05-13 19:55:00 CEST
Kancera AB
Meddelande från First North
Kancera ansöker om tillstånd för fas II-studie med KAND567 i covid-19-patienter
Kancera meddelar idag att bolaget har lämnat in en ansökan till
Läkemedelsverket
om tillstånd för att genomföra en klinisk fas II-studie av
läkemedelskandidaten
KAND567 i covid-19-patienter. Slutmålet för den kliniska
utvecklingen är att
bromsa hyperinflammation och därmed undvika intensivvård
och en lång
rehabilitering för patienter med covid-19. Studien avses genomföras
i samarbete
med Capio S:t Görans Sjukhus och Science for Life
Laboratory.

Kancera har tidigare kommunicerat att bolaget patentsökt KAND567
för behandling
och prevention av hyperinflammation vid virusinfektioner, ett
tillstånd som
bland annat ses hos svårt sjuka patienter i den pågående
covid-19-pandemin.
Hyperinflammation kan uppstå när immunsystemet i ett första
skede misslyckas med
att bekämpa viruset. Immunsystemet riskerar då att hamna i
obalans och
överreagera genom en andra våg av inflammation – hyperinflammation
– som kan
leda till att vitala organ som lunga och hjärta
överbelastas.

”Hyperinflammation kan leda till allvarliga komplikationer vid
både hjärtinfarkt
och svåra virusinfektioner som covid-19. Hjärtinfarkt är vårt
huvudområde men vi
vill nu undersöka möjligheten att utveckla en behandling
baserad på KAND567 även
för covid-19. Som läkemedelsutvecklande bolag är det
vårt ansvar att samverka
med forskare och vårdgivare för att på alla sätt
försöka bidra till en
förbättring av vården för patienter som drabbats av
covid-19 och vi bedömer att
vi har resurser även för denna studie”, säger
Thomas Olin, vd för Kancera.

Kanceras läkemedelskandidat KAND567 verkar genom
att blockera
fraktalkinreceptorn. Receptorn spelar en nyckelroll när kroppens
immunsystem
initierar den inflammatoriska processen. När fraktalkinreceptorn
blockeras genom
behandling med KAND567 hindras vissa typer av immunceller att
ansamlas i olika
vävnader och organ vilket kan dämpa en skadlig inflammatorisk
reaktion. På grund
av att KAND567 verkar selektivt endast mot cytotoxiska
immunceller förväntas
behandlingen bibehålla immunsystemets förmåga att
nedkämpa viruset som orsakar
covid-19 med antikroppar.

Ett samarbete har nu
inletts mellan Kancera, Capio S:t Görans Sjukhus AB (Mantas
Okas, MD, PhD och
Mats Wistrand, MD) samt Petter Brodin, MD, PhD, Science for
Life Laboratory, i
syfte att genomföra den kliniska fas II-studien av KAND567 i
patienter med
covid-19. Därutöver kommer Scandinavian CRO AB, Scandinavian
Development
Services AB samt Ardena NV bidra till studien med klinisk
koordinering,
datahantering och tillverkning.

Studien har enligt ansökan en öppen design där
behandlande personal och patient
har information om att aktuell behandling
utgörs av antingen KAND567 i
kombination med bästa standardbehandling eller
enbart bästa standardbehandling.
Under studien utförs strikt objektiva analyser
av behandlingseffekt, bland annat
i form av syremättnad och respiratorisk
kapacitet. Dessutom genomförs en
detaljerad kartläggning av immunologisk
reglering på cell- och genreglerande
nivå.

Studien som är redo att starta på
kort varsel efter myndighetsgodkännande
planeras omfatta 40 patienter varav
hälften behandlas med KAND567 (andra hälften
utgörs av kontroller).
Behandlingen med KAND567 sker peroralt i form av kapslar
två gånger per dag
under sju dygn. En uppföljande hälsokontroll och provtagning
sker efter
avslutad behandling samt efter 90 dagar.

Bolaget bedömer att likviden från den
nyemission som genomfördes i mars 2020,
inklusive teckningsoptionsprogrammet
(TO4) som kan tecknas fr.o.m. 13 maj 2020,
täcker kostnaderna för såväl en
covid-19-studie som den planerade fas IIa
-studien i hjärtinfarktpatienter (se
emissionsprospektet på Kanceras hemsida).

Om Kancera AB (publ)

Kancera
utvecklar läkemedel som motverkar skador vid akut och kronisk
inflammation.
Fraktalkinblockeraren KAND567 utvecklas i första hand för att
effektivt och
selektivt minska inflammationen i hjärta och kärl efter en
hjärtinfarkt och
förväntas ansöka om tillstånd för en klinisk fas II-studie
under 2020. Eftersom
vetenskapliga studier har påvisat förhöjda nivåer av
fraktalkin inte bara i
samband med hjärtinfarkt, utan även vid virusinfektion,
inflammationssjukdomar
och vissa former av cancer finns flera möjliga
utvecklingsmöjligheter för en
fraktalkinblockerare som KAND567. Kancera
utvecklar i samarbete med akademiska
partners även prekliniska läkemedelsprojekt
mot cancer som syftar till att
stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och
förhindra cancercellens förmåga
att repareras. Kancera bedriver sin verksamhet
på Karolinska Institutet Science
Park i Stockholm. Aktien handlas på Nasdaq
First North. FNCA Sweden AB (tel.
08-528 00 399, info@fnca.se) är bolagets
Certified Adviser. MD PhD Charlotte
Edenius, MD PhD Anders Gabrielsen, Professor
Carl-Henrik Heldin samt Professor
Håkan Mellstedt är alla vetenskapliga
rådgivare samt styrelsemedlemmar i
Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta gärna,

Thomas Olin, vd:
0735-20 40 01

Kancera AB (publ)

Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22

SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida;
http://www.kancera.se

Denna information är sådan information som Kancera AB är
skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för
offentliggörande den 13 maj
2020 kl. 19:55 CET.


 


05132450.pdf