Paskelbta: 2017-07-28 16:06:53 CEST
Rokiskio Suris
Pusmečio informacija

AB "Rokiškio sūris" grupės 2017 m. šešių mėnesių veiklos rezultatai

AB "Rokiškio sūris", Pramonės g. 3, Rokiškis, Lietuva, 2017-07-28 16:06 CEST -- 2017 m. sausio - birželio mėnesių konsoliduoti neaudituoti AB „Rokiškio sūris“ grupės  pardavimai sudarė 122 699 tūkst. EUR t.y. 26,36 proc. daugiau negu per praėjusių metų tą patį laikotarpį. 2016 m. to paties laikotarpio konsoliduoti pardavimai sudarė 97 106 tūkst. EUR.

AB „Rokiškio sūris“ grupės 2017 m. 6 mėnesių konsoliduotas neaudituotas grynasis pelnas sudarė 844 tūkst. eurų. Tuo tarpu per 2016 m. pirmąjį pusmetį AB „Rokiškio sūris“ grupė patyrė 1 902 tūkst. eurų nuotolio.

AB „Rokiškio sūris“ grupės 2017 m. pirmojo pusmečio rezultatų pagerėjimą, lyginant su 2016 m. tuo pačiu laikotarpiu lėmė 2016 m. antrajame pusmetyje atsigavusios pasaulinės pieno produktų rinkos, ko pasekoje padidėjo ir produkcijos pardavimai ir parduodamos produkcijos kainos. Kita priežastis, lėmusi pardavimų padidėjimą, yra atsargų, sukauptų krizės metais, išpardavimas. Pagamintos produkcijos atsargos sandėliuose per 2017 m. pirmąjį pusmetį sumažėjo beveik 50  procentų.  Tačiau, lyginant 2017 m. pirmąjį pusmetį su 2016 m. antruoju pusmečiu, tiek pardavimų apimtys, tiek pelningumas yra sumažėjęs, dėl lėtėjančio rinkų aktyvumo ir ženkliai, iki 70 proc. padidėjusių žaliavinio pieno kainų.

         Dalius Trumpa
         Valdybos pirmininkas
         +370 458 55200


Atsakingu asmenu patvirtinimas 2017 07 28.pdf
2017 m 6 men ataskaitos.pdf