Avaldatud: 2018-12-06 15:10:59 CET
Baltika
Muudatused aktsialiikidega esindatud õigustes

Oluliste osaluste muutused

AS Baltika teavitab järgmistest olulise osaluse muutustest: seoses aktsiate ostutehinguga 30. novembril 2018 suurenes E. Miroglio Finance S.A. (Clearstream Banking Luxembourg S.A. kontol) osalus AS-s Baltika 26,13 protsendini. Seoses aktsiate müügitehinguga 30. novembril 2018 vähenes East Capital Asset Management S.A. (SEB S.A. Client Assets Ucitis) osalus AS-s Baltika 0 protsendini.

Lähtuvalt Väärtpaberituru seaduse §-st 186 on börsiemitendil kohustus teavitada börsi olulise osaluse muutumisest.

 

Maigi Pärnik-Pernik
Juhatuse liige
maigi.parnik@baltikagroup.com