Publicēts: 2021-02-11 16:06:12 CET
Latvenergo
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

Moody's veikusi AS "Latvenergo" kredītreitinga periodisko pārskatīšanu

Š.g. 11.februārī starptautiskā kredītreitingu aģentūra "Moody's Investors Service"(Moody's) ir veikusi AS "Latvenergo" kredītreitinga (Baa2, ar stabilu nākotnes perspektīvu) periodisko pārskatīšanu.

Riga, 2021-02-11 16:06 CET -- Moody's ir pārskatījusi AS "Latvenergo" kredītreitinga atbilstību metodoloģijai, izvērtējusi jaunākos notikumus un ir veikusi AS "Latvenergo" finanšu un darbības profila salīdzināšanu ar līdzīgi novērtētiem uzņēmumiem.

AS "Latvenergo" investīciju pakāpes kredītreitings Baa2 atspoguļo uzņēmuma konkurētspējīgo pozīciju Latvijas elektroenerģijas tirgū, efektīvās un videi draudzīgās hidroelektrostacijas, sadales ieņēmumu īpatsvaru, kā arī spēcīgo finanšu situāciju.

AS "Latvenergo" ir vienīgais uzņēmums Latvijā, kuram ārpus finanšu sektora piešķirts starptautiski atzītas kredītreitinga aģentūras investīciju pakāpes reitings, ko izmanto vietējās un starptautiskās finanšu institūcijas un citas ieinteresētas puses, lai novērtētu Latvenergo koncerna stabilitāti, uzticamību un nākotnes perspektīvas. Kopš 2004.gada Moody's katru gadu ir noteikusi AS "Latvenergo" kredītreitingu,  un kopš 2015.gada februāra tas ir Baa2 ar stabilu nākotnes novērtējumu.

Papildu informācija:
Jānis Irbe
Finanšu un kredītu vadības direktors
Tālrunis: +371 29 453 897
E-pasts: 
investor.relations@latvenergo.lv

www.latvenergo.lv

Par Latvenergo

Latvenergo koncerns ir viens no lielākajiem enerģijas tirgotājiem Baltijā, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, dabasgāzes tirdzniecību un elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu. AS "Latvenergo" vairākus gadus ir atzīta par Latvijas vērtīgāko uzņēmumu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's AS "Latvenergo" ir novērtējusi ar investīciju pakāpes kredītreitingu Baa2/stabils.

Latvenergo koncernā ietilpst mātessabiedrība AS "Latvenergo" (elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība, dabasgāzes tirdzniecība) un meitassabiedrības - AS "Sadales tīkls" (elektroenerģijas sadale), Elektrum Eesti, OÜ (elektroenerģijas un dabasgāzes tirdzniecība Igaunijā), Elektrum Lietuva, UAB (elektroenerģijas un dabazgāzes tirdzniecība Lietuvā), AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" (elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšana) un SIA "Liepājas enerģija" (siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība Liepājā, elektroenerģijas ražošana). Visas AS "Latvenergo" akcijas pieder valstij un to turētāja ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija.