English Lithuanian
Paskelbta: 2023-09-27 08:20:00 CEST
Urbo bankas
Pranešimas apie esminį įvykį

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba išdavė leidimą Andriui Bernotui eiti UAB Medicinos bankas valdybos nario pareigas


UAB Medicinos bankas (toliau – Bankas), bendrovės kodas 112027077, registruotos buveinės adresas Pamėnkalnio g. 40, LT-01114 Vilnius, Lietuva.

Atsižvelgiant į Banko prašymą išduoti leidimą Andriui Bernotui eiti UAB Medicinos banko vadovo pareigas ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos Bankų įstatymo 34 straipsniu, Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatais, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimu Andriui Bernotui leista eiti UAB Medicinos bankas valdybos nario pareigas.

Daugiau informacijos: Verslo tarnybos direktorius Julius Ivaška, tel. Nr. +370 601 04 453, el. paštas media@medbank.lt