English

This message has been corrected. Click here to view the corrected message

Published: 2020-03-10 09:42:52 CET
Kapitalforeningen Accunia Invest
Net Asset Value

Ophævelse af suspension og ændring af indløsningsfradrag

Vi har anmodet om ophævelse af suspension af handlen i nedennævnte afdelinger.

Samtidig forhøjes indløsningsfradraget midlertidigt på afdeling European CLO Opportunity KL med 1 %-point til 2,5 %.

ISIN: DK0060804136 / DK0060804052
Kortnavn: ACACIGDKK / ACAECO

ACCUNIA INVEST EUR CLO INVEST GRADE DKK
ACCUNIA INVEST EUR CLO OPPORTUNITY KL

Kontaktperson(er):

Direktør Caspar Møller, tlf. +45 3332 7070.

Yderligere oplysninger om Kapitalforeningen Accunia Invest findes på www.accunia.com.