Avaldatud: 2018-05-03 11:03:58 CEST
Arco Vara
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

Arco Vara AS-i korralise üldkoosoleku otsused

03.05.2018 toimunud Arco Vara AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:


  1. Kinnitada Arco Vara AS-i 2017. aasta majandusaasta aruanne.
  1. Jaotada 31.12.2017 lõppenud majandusaasta puhaskasum summas 784 945 eurot alljärgnevalt:
  • maksta dividendi 0,01 eurot aktsia kohta, kokku summas 89 984 eurot. Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse 25. mai 2018 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele 31. mail 2018 ülekandega aktsionäri pangaarvele.
  • suunata 694 961 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.
  1. Valida kaheks aastaks üks audiitor ja nimetada selleks AS PricewaterhouseCoopers. Maksta audiitorile tasu Arco Vara AS-i 2018. ja 2019. aasta majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt Arco Vara AS-i ja AS-i PricewaterhouseCoopers vahel sõlmitud lepingule.


Arco Vara AS dividendimakse ex-päev

Arvestades, et dividende saama õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 25. mai 2018 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga, informeerib Arco Vara AS, et väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) on 24. mai 2018. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividende 2017. majandusaasta eest.


Evelin Kanter
Juriidilise osakonna juht
Arco Vara AS
Tel: +372 614 4594
evelin.kanter@arcovara.ee