English Estonian
Avaldatud: 2023-01-27 08:45:00 CET
Ekspress Grupp
Börsiteade

Muudatus ASi Ekspress Grupp ühisomandis oleva ettevõtte tegevustes

ASi Ekspress Grupp 50%lises omanduses oleva ASi Express Post nõukogu tegi otsuse sulgeda 2023. aasta jooksul Express Posti kojukandeteenuse valdkonna. Ettevõte jääb edasi pakkuma kõnekeskuse teenust ja ajakirjanduse tellijate baaside haldusteenust, mis moodustab ca 7% ettevõtte tänasest äritegevusest. Muudatus ei mõjuta Ekspress Grupi paberväljaannete väljaandmise mahtu, sagedust ega kojukande tingimusi tellijate jaoks.  

1997. aastal asutatud ühisettevõte AS Express Post teostab Eesti suuremates linnades ja nende ümber ajakirjandusväljaannete, reklaami- ja ärikirjade kojukannet. Express Post pakub lisaks kõnekeskuse teenust ja ajakirjanduse tellijate baaside haldusteenust. Auditeerimata andmete kohaselt oli Express Posti käive 2022. aastal 5,2 miljonit eurot (2021. aastal 5,2 miljonit eurot) ning kahjum 1,2 miljonit eurot (2021. aastal kahjum 0,6 miljonit eurot). Ekspress Grupi osalus Express Postis on 50%.  

Valdkonna sulgemise tulemusena koondab AS Express Post ligikaudu 450 töötajat. Valdkonna sulgemisega seotud täiendavad ühekordsed kulud on hinnanguliselt 1,0–1,2 miljonit eurot, millest Ekspress Grupi osa on 0,5–0,6 miljonit eurot.

Seisuga 31.12.2022 on kontserni bilansis kajastatud investeeringu väärtus null eurot (31.12.2021 null eurot). Valdkonna sulgemisega seotud ühekordsed täiendavad kulud 0,5–0,6 miljonit eurot kajastuvad kontserni 2023. aasta I kvartali tulemustes. 

Mari-Liis Rüütsalu
juhatuse esimees
+372 512 2591
mariliis.ryytsalu@egrupp.ee

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid ning pakub väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Ekspress Grupp alustas oma tegevust 1989. aastal ja annab tööd üle 1400 inimesele.