Avaldatud: 2021-03-29 08:00:00 CEST
Coop Pank
Börsiteade

Coop Pank tagamata allutatud võlakirjade märkimistulemused

Reedel, 26. märtsil, lõppes Coop Pank AS-i (edaspidi Coop Pank) tagamata allutatud võlakirjade avalik pakkumine. Märkimisest võttis osa 2013 investorit, kes märkisid allutatud võlakirju kokku 49,6 miljoni euro eest. Seega märgiti emissiooni maht 6,2-kordselt üle. Märkimisperiood algas 16. märtsil 2021 kell 10.00 ja lõppes 26. märtsil 2021 kell 16.00.

Kuna emissiooni esialgne maht 8 miljonit eurot märgiti üle, kasutas Coop Pank õigust suurendada emissiooni mahtu maksimaalselt lubatud ulatuses kuni 10 miljoni euroni.

Coop Panga juhatus otsustas jaotada allutatud võlakirjad järgmiste põhimõtete järgi:

  1. Kõik sama märkija poolt tehtud märkimiskorraldused summeeriti;
  2. Maksimaalseks arvesse võetud märkimise summaks investori kohta kehtestati 300 000 eurot;
  3. Kõik kuni 2 000 euro suurused märkimised rahuldati täies mahus;
  4. Coop Panga aktsionäridele ja klientidele jaotati 32,9% nende märgitud mahust, mis on suurem kui 2 000 eurot;
  5. Ülejäänud investoritele jaotati 9,5% nende märgitud mahust, mis on suurem kui 2 000 eurot;
  6. Komakohtadega võlakirjade arv ümardati allapoole lähima täisarvuni.

"Suur huvi Coop Panga võlakirjaprogrammi esimese seeria vastu kinnitab investorite usaldust ja usku panga kasvuplaanidese. Eriti rõõmustab jaeinvestorite suur aktiivsus panga võlakirjade märkimisel. Otsustasime eelistada võlakirjade jaotamisel panga tänaseid kliente ja aktsionäre, kellele jaotasime võlakirjade kogumahust kaks kolmandikku. Pakkudes võimalust olla ise panga omanik või nüüdsest ka võlakirjainvestor, soovime anda klientidele täiendava argumendi eelistada panga valikul kodumaist Coop Panka,“ kommenteeris Coop Panga juhatuse esimees Margus Rink.

Pakkumine viidi läbi Finantsinspektsiooni poolt 15.03.2021 registreeritud allutatud võlakirjade programmi põhiprospekti ning Coop Panga juhatuse 10.03.2021 otsusega kinnitatud võlakirjade tingimuste alusel. Coop Pank väljastas emissiooni tulemusel allutatud võlakirju nimiväärtusega 1000 eurot, intressimääraga 5,5% aastas ja lunastustähtajaga 31.03.2031. Võlakirjad kantakse investorite väärtpaberikontodele eeldatavalt 31.03.2021 ning nendega alustatakse kauplemist Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas 01.04.2021 või sellele lähedasel kuupäeval.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank AS on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 90 900 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank AS kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust.

Täiendav info:
Kerli Lõhmus
finantsjuht
Tel: +372 56 800 425
e-mail: kerli.lohmus@cooppank.ee
www.cooppank.ee