Publicēts: 2021-06-15 12:16:42 CEST
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Birža apturēs tirdzniecību ar AS „Olainfarm” akcijām 2021. gada 17. jūnijā

Nasdaq Riga valde š.g. 15. jūnijā pieņēma lēmumu ar 2021. gada 17. jūnija tirdzniecības sesijas sākumu apturēt tirdzniecību ar AS „Olainfarm” (OLF1R, ISIN: LV0000100501) akcijām.

Lēmums pieņemts, pamatojoties uz AS „Olainfarm” iesniegumu, kurā uzņēmums lūdz Biržu apturēt tirdzniecību ar tā akcijām, ņemot vērā to, ka ir sasauktas divas ārkārtas akcionāru sapulces - 2021. gada 17. jūnijā un 2021. gada 18. jūnijā. Uzņēmums lūdz tirdzniecību apturēt līdz brīdim, kad tiks publiskota informācija par  ārkārtas akcionāru sapulču norisi un pieņemtajiem lēmumiem

Biržas lēmums par tirdzniecības atjaunošanu tiks paziņots atsevišķi.


Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67212431
www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.