English Estonian
Avaldatud: 2023-05-03 06:50:00 CEST
EfTEN United Property Fund / EfTEN Capital
Dividendide jaotus ja maksmine

EfTEN United Property Fund teeb investoritele väljamakse summas ligikaudu 452 000 eurot

EfTEN Capital AS kui EfTEN United Property Fund (väärtpaberi lühinimi EFCUPFFT, ISIN kood EE3500001609) fondivalitseja võttis vastu otsuse teha osakuomanikele rahaline väljamakse 18,179 euro senti osaku kohta. Väljamakse suurus moodustab 1,68% fondi hetkel kehtivast puhasväärtusest ning 1,95% fondi osaku viimasest sulgemishinnast.

See on EfTEN United Property Fundi teine rahaline väljamakse 2023. aastal. Koos käesoleva maksega on fond tänavusel aastal teinud väljamakseid 4,5% fondi osaku viimasest sulgemishinnast. Alates EfTEN United Property Fund noteerimisest Nasdaq Tallinna väärtpaberiturul 2022. a mais, on fond teinud investoritele väljamakseid 50,2 euro sendi ulatuses osaku kohta (4,7% IPO hinnast).

Väljamakse aluseks on laekumised fondi kolmest alusfondist (EfTEN Real Estate Fund, EfTEN Kinnisvarafond II, usaldusfond EfTEN Residential Fund) ning Vilniuses Menulio 7 asuvast büroohoonest. Fond soetas Menulio 7 asuva büroohoone 2022.a veebruari lõpus ning teenis sealt eelmise aasta kümne kuuga investoritele jaotatavat rahavoogu 4,2% investeeringu väärtusest (see on 5,1% aasta baasil).

Väljamakseid on õigus saada osakuomanikel, kes on kantud osakuomanike nimekirja 25. mail 2023. a fondi väärtpaberite registripidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (record date). Seega on fondi osakutega seotud õiguste muutmise päev (ex-date) 24. mai 2023. a. Alates sellest kuupäevast ei ole fondi osakuid omandanud isik õigustatud saama käesolevas teates avaldatud väljamakset.

Väljamaksed osakuomanikele tehakse 12. juunil 2023. a ülekandega osakuomaniku arveldusarvele. Seadusega ettenähtud juhtudel peetakse väljamakselt kinni tulumaks.

Kristjan Tamla
Tegevjuht
Tel: 655 9515
E-post: kristjan.tamla@eften.ee