English Latvian
Publicēts: 2022-05-31 08:22:23 CEST
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Birža pievieno papildus nosacījumu piemērotajam uzraudzības statusam AS “Rīgas kuģu būvētava”

Nasdaq Riga valde š. g. 31. maijā nolēma, ka uzraudzības statuss AS “Rīgas kuģu būvētava” (RKB1R, ISIN LV0000100378) nekavējoties tiek piemērots arī ņemot vērā to, ka AS “Rīgas kuģu būvētava” 2022. gada 30. maijā sasauca kārtējo akcionāru sapulci, kuras darba kārtībā ietverts jautājums par tās akciju izslēgšanu no regulētā tirgus.

AS “Rīgas kuģu būvētava” papildus uzraudzības statuss tiek piemērots atbilstoši Nasdaq Riga noteikumu "Par finanšu instrumentu iekļaušanu un tirdzniecību biržas regulētajos tirgos” 20.1.2. punkta 7. apakšpunktam, kas nosaka, ka Birža uzraudzības statusu piemēro, ja tuvāko sešu (6) mēnešu laikā plānotas darbības, kuru rezultātā emitenta finanšu instrumenti tiktu izslēgti no regulētā tirgus.

2018. gada 28. maijā un 2022. gada 29. aprīlī piemērotais uzraudzības status vēl joprojām paliek spēkā.

Uzraudzības statusa piemērošana nepieciešama, lai piesaistītu tirgus dalībnieku uzmanību.
 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67212431

www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.