Avaldatud: 2021-09-17 08:00:00 CEST
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

IuteCredit Finance S.á r.l. võlakirjade tingimuslik noteerimine Balti võlakirjade nimekirjas

Tallinn, Eesti, 2021-09-17 08:00 CEST --  

Nasdaq Tallinna börsi Noteerimis- ja Järelevalvekomisjon otsustas 16.septembril 2021. a rahuldada IuteCredit Finance S.á r.l. taotluse ja noteerida tema kuni 500 000  võlakirja nimiväärtusega 100 eurot (IuteCredit Finance tagatud eelisvõlakiri, ISIN kood: XS2378483494) Börsi Võlakirjade nimekirjas tingimusel, et: 

  • pakkumine on toimunud vastavalt prospektis kirjeldatud tingimustele ja pakkumistulemused on avalikustatud;
  • pakkumise õnnestumise korral on pakutavad võlakirjad emiteeritud ning kantud investorite väärtpaberikontodele;
  • emitent on pärast ülalnimetatud tingimuste täitmist esitanud Börsile aruande, mis sisaldab teavet tingimuste täitmise kohta.

 

Loetletud tingimuste täitmisel on IuteCredit Finance S.á r.l  võlakirjade esimeseks kauplemispäevaks 07. oktoober 2021. a. või sellele lähedane järgnev kuupäev.

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+372 640 8800
www.nasdaqbaltic.com

 

Nasdaq Balti koondnimetus hõlmab Nasdaq kontserni kuuluvaid börse, reguleeritud turge ja alternatiivturge First North, mida korraldavad Nasdaq'i turukorraldajad Balti riikides, st Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ja AB Nasdaq Vilnius.