English Lithuanian
Paskelbta: 2023-01-11 16:20:26 CET
Nasdaq Vilnius
Išbraukimas iš sąrašų

Dėl AB „Baltic Mill“ obligacijų išbraukimo iš prekybos First North rinkoje dėl išankstinio išpirkimo

Nasdaq Vilnius priėmė sprendimą išbraukti AB „Baltic Mill“ obligacijas (BMLB045023FA, ISIN kodas LT0000405862) iš prekybos First North rinkoje 2023-01-26, t.y. jų išankstinio išpirkimo dieną.

Dėl šios priežasties Nasdaq Vilnius priėmė sprendimą sustabdyti prekybą AB „Baltic Mill“ obligacijomis First North rinkoje 2023-01-23.

Prekyba šiomis obligacijomis First North rinkoje bus sustabdyta ir šios obligacijos bus išbrauktos iš First North rinkos vadovaujantis Alternatyviosios vertybinių popierių rinkos First North Lietuvoje taisyklių 29.10 p. ir 36 p. nuostatomis. 

AB "Baltic Mill" paskelbė, kad visą obligacijų emisiją išpirks 2023 m. sausio 26 d.

 

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+370 5 253 1454
www.nasdaqbaltic.com

Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ar AB Nasdaq Vilnius.