Publicēts: 2021-03-22 15:24:55 CET
Attīstības finanšu institūcija Altum
Padomes/valdes/revidentu izmaiņas

Par padomes locekļa ievēlēšanu

Iekšējā informācija, 2021-03-22 15:24 CET -- Kristaps Soms 22. martā atstāj AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” padomes locekļa amatu.

AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” 22.03.2021. ārkārtas akcionāru sapulce padomes locekļa amatā apstiprinājusi Ilzi Baltābolu uz laiku, līdz tiks atlasīts kandidāts Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktajā kārtībā. Saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likuma 6.panta 1.daļu katrs akciju turētājs (ministrija) ir tiesīgs izvirzīt vienu padomes locekļa kandidātu.  Ilze Baltābola ir Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta direktora vietniece ar pieredzi uzņēmējdarbības vides uzlabošanas politikas koordinēšanā un uzņēmējdarbības atbalsta programmu ieviešanā Latvijā. Absolvēja Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāti, iegūstot maģistra grādu Eiropas studijās. Ilzei Baltābolai ir ievērojama pieredze un zināšanas finanšu instrumentu izstrādē, valsts atbalstu programmu izstrādē un risku vadībā. 

Līdz ar to AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” padome strādās šādā sastāvā – padomes priekšsēdētāja Līga Kļaviņa, padomes locekļi Jānis Šnore, Ilze Baltābola.

         Laura Lapkovska
         AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Investoru attiecību daļa
         Tel.: 67774023, 26165699
         E-pasts: Laura.Lapkovska@altum.lv