English Latvian
Publicēts: 2022-12-16 15:05:55 CET
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Par AS "MADARA Cosmetics" papildus akciju tirdzniecības uzsākšanu Alternatīvajā tirgū Nasdaq Baltic First North

Nasdaq Riga valde 2022. gada 16. decembrī pieņēma lēmumu ar 2022. gada 19. decembri uzsākt AS "MADARA Cosmetics" papildus akciju tirdzniecību Alternatīvajā tirgū First North līdzās jau tirgotajām AS "MADARA Cosmetics" akcijām.

Tirdzniecība tiks uzsākta ar šādiem raksturlielumiem:

Emitenta nosaukums AS "MADARA Cosmetics"
Biržas tirdzniecības kods MDARA
Vērtspapīra ISIN kods LV0000101624
Nominālvērtība 0.10 EUR
Papildus iekļaujamo akciju skaits 2 668
Pēc papildus akciju tirdzniecības uzsākšanas, tirdzniecībai pieejamo akciju skaits 3 773 911
Saraksts Alternatīvais tirgus First North

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67 212 431
www.nasdaqbaltic.com/


Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.