Published: 2021-01-12 17:36:13 CET
Siauliu Bankas
Pranešimas apie esminį įvykį

Administracinio teismo sprendimas dėl Šiaulių bankui skirtos piniginės baudos

AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, buveinės adresas: Tilžės g. 149, Šiauliai, Lietuva.

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2021 m. sausio 12 d. priėmė sprendimą administracinėje byloje, kurioje buvo išnagrinėtas AB Šiaulių banko skundas dėl Lietuvos banko valdybos nutarimo, kuriuo Šiaulių bankui buvo pritaikytos poveikio priemonės (880 tūkst. Eur bauda), teisėtumo. Lietuvos banko nutarimas buvo priimtas po 2019 m. planinio patikrinimo už nustatytus pažeidimus ir trūkumus pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų įgyvendinime.

Teismas savo sprendimu atmetė Šiaulių banko skundą kaip nepagrįstą ir paliko galioti esamą Lietuvos banko nutarimą.

Didžiąją dalį Lietuvos banko nustatytų pažeidimų ir trūkumų Šiaulių bankas pašalino dar iki patikrinimo rezultatų svarstymo Lietuvos banko valdyboje. Šiaulių bankas nėra nustatęs atvejų, kad dėl patikrinimo ataskaitoje nustatytų pažeidimų ir trūkumų būtų pasinaudota Šiaulių banku pinigų plovimo ir teroristų finansavimo tikslais. Lietuvos bankas nutarime taip pat nekonstatavo, kad dėl padarytų pažeidimų Šiaulių bankas ir/ar kiti asmenys būtų gavęs naudos ar padarę žalos tretiesiems asmenims.

Šiaulių bankas šiuo metu vertina teismo priimtą sprendimą ir apsispręs dėl jo skundimo apeliacine tvarka per įstatymo nustatytus terminus (30 kalendorinių dienų).

Pabrėžiame, kad Lietuvos banko skirta bauda neturės neigiamos įtakos tvariam Banko veiklos tęstinumui, bauda apskaityta 2019 m. Šiaulių banko veiklos rezultate.

Papildomą informaciją teikia
Komunikacijos specialistė
Monika Rožytė, +370 686 79234, monika.rozyte@sb.lt