English Lithuanian
Paskelbta: 2019-01-03 08:30:00 CET
AB „Grigeo Group“
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Grigeo“ perleido dalį verslo (gofruotojo kartono gamybą) dukterinei bendrovei

Atsižvelgdama į augančias AB „Grigeo“ gofruotojo kartono gamybos bei pardavimo apimtis, siekdama užtikrinti efektyvesnį šio verslo valdymą, tolimesnę jo plėtrą, 2019 m. sausio 2 d. AB „Grigeo“ perleido verslo dalį – gofruotojo kartono gamybos verslą (toliau – Verslas) savo 100 proc. valdomai dukterinei bendrovei UAB „Grigeo Packaging“, juridinio asmens kodas 302329061, adresas Vilniaus g. 10, Grigiškės, Vilniaus m. sav., Lietuvos Respublika, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

Verslo perleidimas UAB „Grigeo Packaging“ įgyvendinamas didinant UAB „Grigeo Packaging“ įstatinį kapitalą, visą naują akcijų emisiją AB „Grigeo“ apmokant nepiniginiu įnašu – Verslu, kaip turto, teisių ir įsipareigojimų kompleksu, organizaciniu požiūriu sudarančiu autonomišką ekonominį vienetą, mainais gaunant naujas paprastas vardines UAB „Grigeo Packaging“ akcijas.

Verslas, kaip nepiniginis įnašas, perduotas UAB “Grigeo Packaging” 2019 m. sausio 2 d. pasirašytos akcijų pasirašymo sutarties pagrindu. Perleisto Verslo vertė, vadovaujantis nepriklausomo turto vertintojo 2018 m. lapkričio 6 d. Verslo vertinimo ataskaita, yra 15,2 mln. Eur. AB „Grigeo“ įgis visas naujai išleistas UAB „Grigeo Packaging“ akcijas mainais už perleistą Verslą, kai dėl įstatinio kapitalo didinimo pakeisti UAB „Grigeo Packaging“ įstatai bus įregistruoti Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre.

Atsižvelgiant į 2018 m. spalio 31 d. AB „Grigeo“ audito komiteto nuomonę dėl sandorio su susijusia šalimi sudarymo, AB „Grigeo“ sandoris su dukterine bendrove UAB „Grigeo Packaging“, t.y. Verslo perleidimas UAB „Grigeo Packaging“ akcijų pasirašymo sutarties pagrindu, yra sąžiningas ir pagrįstas AB „Grigeo“ ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalis, atžvilgiu.

Po Verslo perleidimo dukterinei bendrovei, tiek AB „Grigeo“, tiek UAB „Grigeo Packaging“ ir toliau tęsia savo veiklą tuo pačiu adresu, kaip ir iki Verslo perleidimo – Vilniaus g. 10, Grigiškės, Vilniaus m. sav., Lietuvos Respublika (t.y. Verslo vykdymo vieta nepasikeitė). AB „Grigeo“ koncentruosis į higieninio popieriaus produktų gamybą, o UAB „Grigeo Packaging“ vystys gofruotojo kartono produktų gamybos veiklą.


Gintautas Pangonis
AB „Grigeo“ prezidentas
(+370-5) 243 5801