Avaldatud: 2019-02-14 16:25:43 CET
Arco Vara
Kvartaliaruanne

2018. aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne


PÕHILISED NÄITAJAD

Kontserni 2018. aasta IV kvartali müügitulu oli 1,3 miljonit eurot, mis on 6,2 korda vähem kui 2017. aasta IV kvartali müügitulu 8,0 miljonit eurot. Kontserni 2018. aasta 12 kuu müügitulu 6,6 miljonit eurot on 2,8 korda väiksem 2017. aasta 12 kuu müügitulust 18,3 miljonit eurot. Arendusdivisjoni müügitulu oli IV kvartalis 0,5  miljonit eurot ja 12 kuuga 3,6 miljonit eurot (2017. aastal vastavalt 7,4 miljonit eurot ja 15,9 miljonit eurot); teenindusdivisjoni müügitulu oli IV kvartalis 0,7 miljonit eurot ja 12 kuuga 3,3 miljonit eurot (2017. aastal vastavalt 0,8 miljonit eurot ja 2,9 miljonit eurot).

2018. aasta IV kvartali ärikahjumiks (=EBIT) kujunes 0,1 miljonit eurot ja puhaskahjumiks 0,2 miljonit eurot (12 kuud 2018: ärikasumit ei olnud ja puhaskahjum oli 0,5 miljonit eurot). 2017. aasta IV kvartalis sai kontsern ärikasumit 0,8 miljonit eurot ja puhaskasumit 0,7 miljonit eurot. 2017. aasta 12 kuu ärikasum oli 1,3 miljonit eurot ja puhaskasum 0,8 miljonit eurot. Arendusdivisjon sai 2018. aasta IV kvartalis ärikahjumit 0,1 miljonit eurot, 12 kuud lõppes 0,1 miljonilise ärikasumiga; arendusdivisjoni 2017. aasta IV kvartali ja 12 kuu ärikasumid olid vastavalt 1,1 ja 2,0 miljonit eurot. Teenindusdivisjon lõpetas 2018. aasta IV kvartali 0,1 miljonilise ärikahjumiga nagu ka 12 kuud kokku, 2017. aastal ärikahjumiga vastavalt 0,1 ja 0,2 miljonit.

2018. aasta IV kvartalis müüdi kontserni poolt arendatavates projektides 1 äripind ja 1 hoonestamata kinnistu (12 kuuga kokku 12 korterit, 3 äripinda ja 2 hoonestamata kinnistut). 2017. aasta IV kvartalis müüdi 57 korterit ning 12 kuuga kokku 117 korterit, 2 äripinda ja 6 hoonestamata kinnistut.

Kontserni laenukoormus (netolaenud) tõusis 2018. aasta 12 kuuga 4,5 miljoni euro võrra, tasemele 14,2 miljonit eurot 31.12.2018 seisuga. Kontserni intressikandvate kohustuste kaalutud keskmine intressimäär oli 31.12.2018 seisuga 5,0%, mis on 0,4% võrra madalam võrreldes 31.12.2017 seisuga.


JUHATAJA KOMMENTAARID

Arco Vara ebaõnnestunud neljas kvartal lõpetas ebaõnnestunud 2018. aasta. Aasta käigus ei jõudnud me müügikõlbulikuks teha ühtegi arendusprojekti ning paisutasime sellega grupi varade mahu 34 miljoni euroni.

Kahjum meid ei rõõmusta ning on peamiselt selle tagajärg, et me ei realiseerinud Sofias Iztok Parkside projekti. Iztok Parkside jäi oodatud kiirusega (Q4 2018) realiseerimata, kuna takerdusime sellega Bulgaaria bürokraatia okastraati. Ehitustööd on praktiliselt lõppenud. Lahendus kasutusloa saamiseks peaks saabuma ja korterid välja müüdama 2019. a. teise kvartali lõpuks. Samuti peaksime 2019. aasta lõpuks realiseerima Kodulahe 2. etapi korterelamu, millest tänaseks on 2/3 välja müüdud. Koos Madrid Blvd hoone 100% rentnikega täituvusega ootame seega 2019. aastalt rendi- ja müügitulu üle 20 miljoni euro ja puhaskasumit üle 2 miljoni euro. 

2018. a. kasumiaruandes on nii tulu- kui kulupool äärmiselt õhukesed. Osundaksin eraldi ainult kahte asja. Esiteks, silmnähtava finantsilise anoreksia tingimustes on grupp jätkuvate tegevusvaldkondade (st arendustegevuse) osas ärikasumis ning kahjumisse viisid ta jooksvad intressikulud, mis on eelkõige seotud Madrid Blvd hoonet finantseeriva pangalaenuga. Teiseks, meie maapank ja sularahapositsioon üle 2 miljoni euro on muutumatult head ning piisavad nii pooleliolevate arenduste lõpetamiseks kui ka uute käivitamiseks 2019. a. vältel, kui turukonjunktuur ja bürokraatia okastraat nii Eestis kui Bulgaarias seda võimaldavad. Alternatiivse lahenduskäiguna on Arco Varal suutlikkus kolida oma varad 2019-2020. aasta jooksul rahasse või istuda ehitusõigusega maapanga otsas. Pärast kinnisvarabüroode müüki ja kaubamärgi litsentseerimist neljandas kvartalis kuulub meile edasi klientide ja tehingute andmebaas, mis täieneb jooksvalt. Arvestades selle andmeid, on kinnisvaraturg Tallinnas ja Sofias liikumas müüjate turult ostjate turule ning Arco Varal tuleb valmis olla nii uute arenduste alustamiseks kui ka alternatiivseks lahenduskäiguks. 


TEENINDUSDIVISJON

Kogu teenindusdivisjoni 2018. aasta IV kvartali müügitulu oli 746 tuhat eurot (IV kvartal 2017: 793 tuhat eurot), sealhulgas kontsernisisene müügitulu oli 47 tuhat eurot (IV kvartal 2017: 155 tuhat eurot). 2018. aasta 12 kuu müügitulu 2 997 tuhat eurot on 20,4% suurem 2017. aasta müügitulust 2 489 tuhat eurot.

Teenindusdivisjoni põhitegevuseks on kinnisvara vahendus- ja hindamisteenused läbi kinnisvarabüroode. Kinnisvarabüroode müügitulu kasvas 2018. aastal 20% võrreldes 2017. aasta 12 kuuga.

2018. aasta IV kvartalis sai Eesti kinnisvarabüroo puhaskahjumit 46 tuhat eurot ja 12 kuuga 109 tuhat eurot (2017. aasta IV kvartalis saadi puhaskahjumit 123 tuhat eurot ja 12 kuuga 235 tuhat eurot). Bulgaaria büroo teenis IV kvartalis puhaskasumit 18 tuhat eurot ja 12 kuuga puhaskasumit 1 tuhat eurot (2017. aasta IV kvartalis puhaskahjumit 4 tuhat eurot ja 12 kuuga puhaskasumit 50 tuhat eurot).

Teenindusdivisjon osutas lisaks vahendus- ja hindamisteenusele ka kinnisvara haldamise ja majutusteenust Bulgaarias. Haldustegevuse müügikäive oli 2018. aasta 12 kuuga 47 tuhat eurot, sellest 40 tuhat eurot oli kontsernisisene (2017. aasta 12 kuuga 124 tuhat eurot, sellest kontsernisisene 102 tuhat eurot). Majutusteenuse müügitulu oli 2018. aasta 12 kuuga 160 tuhat eurot, sellest IV kvartalis 25 tuhat eurot (2017. aastal 182 tuhat eurot 12 kuuga ja 47 tuhat eurot IV kvartalis).

Teenindusdivisjonis hõivatud inimeste arv oli 30.12.2018 seisuga 119 inimest, 31.12.2018 lõpetas teenindusdivison grupi koosseisus tegevuse (31.12.2017: 126 inimest).


ARENDUSDIVISJON                                       

Arendusdivisjoni müügitulu oli 2018. aasta IV kvartalis 463 tuhat eurot (IV kvartal 2017: 7 349 tuhat eurot) ja 12 kuuga kokku 3 577 tuhat eurot (2017. aasta 12 kuud: 15 860 tuhat eurot), sealhulgas kinnisvara müük kontserni enda arendusprojektides moodustas IV kvartalis 241 tuhat eurot ja 12 kuuga 2 778 tuhat eurot (2017. aasta IV kvartal: 7 182 tuhat eurot ja 12 kuud: 15 245 tuhat eurot).

Muust arendusdivisjoni kontsernivälisest müügitulust moodustas suurema osa kaubandus- ja kontoripindade renditulu Madrid Blvd hoonest Sofias, mis 2018. aasta IV kvartalis oli 167 tuhat eurot ja 12 kuuga 586 tuhat eurot (2017. aasta IV kvartalis 133 tuhat eurot ja 12 kuuga 493 tuhat eurot). 2018. aasta IV kvartalis olid kõik kaubandus- ja kontoripinnad koos kaasnevate parkimiskohtadega välja renditud.

Arendusdivisjoni ärikahjumiks kujunes 2018. aasta IV kvartalis 89 tuhat eurot ja 12 kuuga ärikasumiks 114 tuhat eurot, 2017. aasta IV kvartalis oli arendusdivisjoni ärikasum 1 149 tuhat eurot ja 12 kuuga 2 000 tuhat eurot.

Kasumlikkuse ja müügitulu näitajad olid 2017. aastal suuremad, kuna sellesse perioodi jäi Kodulahe I etapi projekti enamuse korterite müügi vormistamine. 125 korteri ja 5 äripinnaga maja valmis 2017. aasta III kvartalis. 31.12.2018 seisuga oli Kodulahe I etapi maja täies mahus müüdud.

2018. aasta IV kvartalis jätkusid ehitustööd Kodulahe kvartali II etapis, kuhu tuleb 68 korteriga ja 1 äripinnaga hoone. Projekt on plaanis realiseerida 2019. aasta lõpus. Vahearuande avaldamise päevaks on eelmüüdud 46 korterit.

2018. a IV kvartalis jõudsid lõpetamisjärku ehitustööd Iztok Parkside projektis Sofias. Vahearuande avaldamise päevaks on eelmüüdud 46 korterit. Projekt koosneb kolmest kortermajast kokku 67 korteriga (korterite müüdav pind 7 070 m2).

Madrid Blvd hoonest on aruande esitamise kuupäevaks müüdud 2 ja eelmüüdud 3 varasemalt majutusteenust pakkunud 15-st korterist.

2018. a I kvartalis soetas kontsern Bulgaarias krundid kogupindalaga 5,3 ha Lozeni projektinime all ning sõlmis ka lepingu I etapi projekteerimistöödeks. IV kvartalis projekteerimistööd jätkusid ning need peaksid lõppema 2019. aasta 1. kvartalis. Esimeses etapis on plaanis rajada 179 kodu (korterid ja eramud), kaubanduspinnad ja lasteaed.

Lätis oli 31.12.2018 seisuga müümata veel 4 Marsili elamukrunti. 2018. aasta 12 kuuga müüdi projektis kaks elamukrunti.

31.12.2018 seisuga töötas arendusdivisjonis kokku 7 inimest, mis on 2 enam kui 2017. aasta lõpus.


KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

EUR tuhandetes 12 kuud 201812 kuud 2017IV kv 2018IV kv 2017
     
Jätkuvad tegevusvaldkonnad    
Müügitulu enda kinnisvara müügist2 77815 2452417 182
Müügitulu teenuste müügist857519345142
Müügitulu kokku3 63515 7645867 324
     
Müüdud kinnisvara ja teenuste kulu-2 446-13 073-344-5 975
Brutokasum1 1892 6912421 349
     
Muud äritulud13563244
Turustuskulud-133-154-37-47
Üldhalduskulud-1 224-1 048-387-376
Muud ärikulud-87-60-25-27
Kasum kinnisvarainvesteeringute ümberhindlusest14681468
Kahjum varude allahindlusest-210-210
Kasum tütarettevõtte müügist 22802130
Ärikasum1011 56011 011
     
Finantstulud- ja kulud-482-489-107-105
Kasum enne tulumaksu-3811 071-106906
Tulumaksukulu-1-4-1-4
Puhaskasum jätkuvatest tegevusvaldkondadest-3821 067-107902
     
Puhaskasum mittejätkuvatest tegevusvaldkondadest-162-282-77-190
Aruandeperioodi puhaskasum-544785-184712
     
Aruandeperioodi koondkasum-544785-184712
     
Puhaskasum aktsia kohta jätkuvatest tegevusvaldkondadest (eurodes)
- tava-0,040,16-0,010,14
- lahustatud-0,040,15-0,010,13
Puhaskasum aktsia kohta (eurodes)
- tava-0,060,12-0,020,11
- lahustatud-0,060,11-0,020,10


KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

EUR tuhandetes 31.12.201831.12.2017
   
Raha ja raha ekvivalendid2 3272 284
Finantsinvesteeringud690
Nõuded ja ettemaksed739747
Varud17 4828 974
Käibevara kokku20 61712 005
   
Finantsinvesteeringud034
Nõuded ja ettemaksed2518
Kinnisvarainvesteeringud12 34411 299
Materiaalne põhivara 267704
Immateriaalne põhivara262275
Põhivara kokku12 87812 330
VARAD KOKKU33 51524 335
   
Laenukohustused12 5471 871
Võlad ja saadud ettemaksed3 9822 507
Eraldised038
Lühiajalised kohustused kokku16 5294 416
   
Laenukohustused3 98510 132
Pikaajalised kohustused kokku3 98510 132
KOHUSTUSED KOKKU20 51414 548
   
Aktsiakapital6 2994 555
Ülekurss2 285292
Kohustuslik reservkapital2 0112 011
Muud reservid245134
Jaotamata kasum2 1612 795
OMAKAPITAL KOKKU13 0019 787
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU33 51524 335


Kristel Tumm
Finantsjuht
Arco Vara AS
Tel: +372 614 4662
www.arcorealestate.com

Manus


AVG 2018 Q4 EST.pdf