English Lithuanian
Paskelbta: 2022-10-10 15:43:10 CEST
AB Šiaulių bankas
Kita informacija

Teismo sprendimas dėl Šiaulių bankui skirtos piniginės baudos

AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, buveinės adresas: Tilžės g. 149, Šiauliai, Lietuva.

Šiandien Vilniaus apygardos administracinis teismas savo sprendimu iš dalies patenkino Šiaulių banko skundą (prašymą) ir sumažino Lietuvos banko valdybos 2019 m. gruodžio 20 d. nutarimu Bankui skirtą baudą iki 440 000 EUR.

Byla Vilniaus apygardos administraciniame teisme buvo nagrinėjama po to, kai Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, iš dalies tenkindamas Šiaulių banko apeliacinį skundą, 2021 m. lapkričio 10 d. nutartimi panaikino 2021 m. sausio 12 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą ir perdavė bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Šis Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas įsiteisės per 30 d., jeigu nebus apskųstas. Šiuo metu Bankas vertina teismo argumentus ir artimiausiu metu spręs dėl apeliacinio skundo atmestai skundo (prašymo) daliai teikimo.

„Suprantame prevencijos reikalavimų svarbą, jų poveikį visai finansų sistemai ir skiriame tam didžiulį dėmesį. Taip pat siekiame skatinti bendradarbiavimą tarp verslo ir institucijų, kuriant didžiausią vertę ir progresą, įgyvendinant įstatymo reikalavimus. Todėl atsižvelgiant į situaciją ir dar prieš teisminį procesą padarytus veiksmus, džiaugiamės, kad bent dalis Banko argumentų buvo išgirsti ir įvertinti,“ – sakė Vytautas Sinius, Šiaulių banko administracijos vadovas.

Primename, kad Šiaulių banko ginčijamas 2019 m. gruodžio 20 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas, kuris buvo priimtas po 2019 m. Šiaulių banko planinio patikrinimo, už nustatytus pažeidimus ir trūkumus pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų įgyvendinime. Didžiąją dalį Lietuvos banko nustatytų pažeidimų ir trūkumų Šiaulių bankas pašalino dar iki patikrinimo rezultatų svarstymo Lietuvos banko valdyboje, likę trūkumai pašalinti pagal su Lietuvos banku sutartą planą. Šiaulių bankas nėra nustatęs atvejų, kad dėl patikrinimo ataskaitoje nustatytų pažeidimų ir trūkumų būtų pasinaudota Šiaulių banku pinigų plovimo ir teroristų finansavimo tikslais. Lietuvos bankas nutarime taip pat nekonstatavo, kad dėl padarytų pažeidimų Šiaulių bankas ir/ar kiti asmenys būtų gavęs naudos ar padarę žalos tretiesiems asmenims.

Lietuvos banko skirta bauda apskaityta 2019 m. Šiaulių banko veiklos rezultate, todėl nepriklausomai nuo teisminio proceso baigties, poveikio priemonė neturės neigiamos įtakos tvariam Banko veiklos tęstinumui.

Papildomą informaciją teikia
Komunikacijos grupės vadovė
Monika Rožytė, +370 686 79234, monika.rozyte@sb.lt