English Latvian
Publicēts: 2024-01-30 11:05:18 CET
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Par papildus SIA “Marijas 2” obligāciju tirdzniecības uzsākšanu Alternatīvajā tirgū Nasdaq Baltic First North

Pamatojoties uz Nasdaq Riga 2024. gada 30. janvāra lēmumu, ar 2024. gada 31. janvāri Nasdaq Riga First North, līdzās jau iekļautajām 37 275 SIA “Marijas 2” obligācijām ar kopējo nominālvērtību EUR 37 275 000, tiek iekļautas papildus 5 500 SIA “Marijas 2” obligācijas ar kopējo nominālvērtību EUR 5 500 000.

Sākot ar 2024. gada 31. janvāri Nasdaq Riga First North būs iekļautas obligācijas ar šādiem raksturlielumiem:  

Emitenta nosaukums SIA Marijas 2
Emitenta saīsinātais nosaukums MARI
Vērtspapīra ISIN kods LV0000802551
Vērtspapīra dzēšanas datums 30.05.2024
Nominālvērtība 1 000 EUR
Iekļauto obligāciju skaits 42 775
Emisijas apjoms EUR 42 775 000
Kupona procentu likme (%) 6.50%
Kupona izmaksas datumi Četras reizes gadā:
30. augustā, 30. novembrī, 29. februārī un 30. maijā
Biržas tirdzniecības kods MARI065024FA

SIA “Marijas 2” obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekts pieejams šeit un 9. obligāciju laidiena galīgie noteikumi šeit.Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67 212 431
www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Riga, AS, Nasdaq Tallinn AS un AB Nasdaq Vilnius