Avaldatud: 2021-03-09 13:36:07 CET
Tallinna Vesi
Korporatiivne sündmus

Konkurentsiamet andis Tallinna Linnale ning OÜ-le Utilitas loa ühise valitseva mõju omandamiseks AS Tallinna Vesi üle

Konkurentsiamet tegi 09.03.2021 otsuse, millega andis Tallinna Linnale ja Osaühingule Utilitas loa ühise valitseva mõju omandamiseks AKTSIASELTS TALLINNA VESI üle. Tallinna Linn koos OÜ-ga Utilitas sõlmisid United Utilities (Tallinn) B.V-ga (müüja) aktsiate müügilepingu, mille kohta on info avaldatud emitendi varasemates börsiteadetes 03.02.2021 (Siin: Olulise osaluse kavandatavad muutused (omxgroup.com) ) (parandusega 11.02.2021- siin: PARANDUSTEADE: Olulise osaluse kavandatavad muutused (omxgroup.com)) ja 11.02.2021 (Siin: AS-i Tallinna Vesi olulise osalusega aktsionäride ja OÜ Utilitas vahel sõlmitud aktsiate müügilepingu jõustumine (omxgroup.com)). Konkurentsiameti luba on aktsiate müügilepingu alusel tehingu lõpuleviimise tingimuseks. Tehingu lõpuleviimise kohta teeb AKTSIASELTS TALLINNA VESI eraldi teate. Pooled planeerivad tehingu lõpule viia 31.märtsil 2021. Tehingu lõpuleviimise järgselt kuulub Tallinna Linnale 52,35% AKTSIASELTS TALLINNA VESI aktsiakapitalist ja OÜ-le Utilitas 17,65% AKTSIASELTS TALLINNA VESI aktsiakapitalist.

Kristi Ojakäär
AS Tallinna Vesi
Finantsdirektor
(+372) 62 62 262
kristi.ojakaar@tvesi.ee