English Estonian
Avaldatud: 2021-07-13 15:30:00 CEST
TKM Grupp
Poolaastaaruanne

2021. aasta II kvartali ja 6 kuu auditeerimata majandustulemused

Segmendid (EURm)Q2/21Q2/20Muutus6m/216m/20Muutus
Supermarketid141,2128,210,2%275,1246,511,6%
Kaubamaja20,815,831,6%38,837,43,6%
Autokaubandus41,824,868,6%78,057,934,8%
Turva2,21,372,3%3,72,548,2%
Kinnisvara1,20,924,7%2,42,35,7%
Müügitulud kokku207,2171,021,2%398,0346,514,8%
       
Supermarketid4,94,314,6%6,37,6-16,8%
Kaubamaja1,3-0,3-546,7%-0,9-2,1-58,5%
Autokaubandus2,20,5335,7%3,40,8338,1%
Turva0,00,054,8%0,00,0-70,8%
Kinnisvara2,42,024,1%5,04,67,0%
IFRS 16-1,0-0,654,8%-1,7-1,079,2%
Maksueelne kasum kokku9,95,870,3%12,19,921,9%

Alates käesolevast 2021. aasta II kvartali ja I poolaasta vahearuandest on Grupp otsustanud teha muudatuse oma segmendiaruandluse struktuuris. Tuuakse välja uus turvasegment ning senine jalatsikaubanduse segment liidetakse kaubamajade segmendiga. Vastavad võrdlusandmed korrigeeritakse tagasiulatuvalt.

Grupi 2021. aasta teise kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 207,2 miljonit eurot, ületades sellega aasta varasemat müügitulu 21,2%. I poolaasta müügitulu oli 398,0 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2020. aasta I poolaasta tulemusega, mil müügitulu oli 346,5 miljonit eurot, 14,8%. Grupi 2021. aasta teise kvartali konsolideeritud auditeerimata puhaskasum oli 9,9 miljonit eurot, mis oli 70,3% kõrgem eelmise aasta võrreldava perioodi kasumist. Grupi 2021. aasta 6 kuu puhaskasum oli 7,7 miljonit eurot, mis ületas eelmise võrreldava perioodi tulemust 89,9%. Maksueelne kasum oli I poolaastal 12,1 miljonit eurot, kasvades aasta varasemaga võrreldes 21,9%. Puhaskasumit mõjutas dividendimakse, millelt 2021. aasta I kvartalis arvestati tulumaksu 4,3 miljonit eurot, aasta varem arvestati tulumaksu summas 5,8 miljonit eurot.

Grupi II kvartali suurepärase müügikasvu taga oli ühelt poolt 2020. aasta esimese poolaastal tervisekriisi tõttu madalama müügitulemuse ja 2020. aasta 1. juunist lisandunud ABC Supermarketsi kaupluste võrra madalam võrdlusbaas, teisalt parem valmisolek kriisipiirangute aegseks e-tellimuste täitmiseks. Grupi müügitulu kasvu panustas oluliselt autosegment, mille kasv toetus autoturu taastumisele ja oskuslikult juhitud laovarudele, mis tagasid sujuva automüügi turgu negatiivselt mõjutanud autodefitsiidi tingimustes. Kaubamajade segmendi müügitulu taastus peale piirangute lõppu hästi ning 2021. aastal soetatud ärivaldkond aitas kasvatada turvasegmendi müügitulemust. II kvartalis paranes Grupi kõigi segmentide kasumlikkus tänu paranenud müügitulemusele ja brutomarginaali mõningasele paranemisele. Grupi palgakulud kasvasid II kvartalis 18,9%, seejuures töötajate arv kasvas seoses supermarketite ja turvasegmendi ärilaiendustega 10,7%.

Taaskord olid Eestis Vabariigi Valitsuse korraldusega koroonaviiruse leviku tõkestamiseks 11. märtsist kuni 2. maini suletud enamus Kaubamajade segmendi kauplustest. Suletud olid Kaubamaja moe- ja tööstuskaupade maailmad ning kõik I.L.U. kosmeetikakauplused, ABC Kinga ning SHU jalatsikauplused. Nimetatud kaupluste sulgemisperiood kujunes ligi nädal pikemaks võrreldes 2020. aasta piirangutega. Grupp taotles töötasu ja tegevuskulude hüvitisi riigi poolt seatud tingimustel neljale Grupi Kaubamajade segmendi ettevõttele, kelle majandustegevus oli kriisi tõttu suures mahus häiritud. Riik kattis töötajate töötasu ning ettevõtluse toetuspaketi raames tegevuskulusid kokku 1,6 miljoni euro ulatuses, sh I kvartalis 0,4 miljoni euro ja II kvartalis 1,2 miljoni euro ulatuses (aasta varem saadi riiklikke tegevustoetusi 1,3 miljoni euro ulatuses, sh I kvartalis 0,3 miljonit eurot ja II kvartalis 1,0 miljonit eurot) ja aitas sellega Grupi Kaubamajade segmendis säilitada ligi 800 töökohta. Suletud müügipindade üürikulude vähendamise osas saavutati kokkuleppeid üüritasude alandamiseks sarnaselt eelneva aastaga. Vaatamata Kaubamajade segmendi müügitulu 3,6%lisele kasvule, kulukärbetele ning riiklikele toetusmeetmetele, jäi Kaubamajade segment 2021. aasta esimesel poolaastal 1,3 miljoni euro ulatuses kahjumisse.

Alates 1. juunist 2021 laiendas e-Selver e-poe teenuse teeninduspiirkonna üle-eestiliseks. Laienemisega muutus Selver ainsaks Eesti e-toidupoeks, mis toob kulleriga kauba koju igas Mandri-Eesti maakonnas kogu selle ulatuses. Selver on viimasel kuuel aastal e-kaubanduse arengusse väga aktiivselt panustanud, et olla internetikaubanduse suunanäitaja. Uuendusena on e-Selveri kliendil iga 20 sekundi järel uuenevalt kaardilt võimalus oma tellimuse teekonda jälgida.

Kaubamajade segmendis alustati Tallinna müügimaja Ilu- ja Toidumaailmade renoveerimisega. Uuenenud Toidumaailm on kavas avada augusti lõpus ning Ilumaailm täies mahus septembri alguses.

Varasemalt on 2021. aasta esimesel poolaastal lõpule jõudnud Grupi üks olulisemaid viimaste aastate suurarendusi, milleks oli Kulinaaria keskusköögi uue tootmishoone valmimine koos varasema tehasehoone renoveerimisega ning tootmishoonete omavahelise ühendamisega. Töömahukaimaks uuenduseks oli Comarketi kaubamärgi all tegutsenud kaupluste üleviimine Selver ABC kaubamärgi alla ning Comarketi, Delice kaupluste ning Solaris Toidupoe integreerimine Selveri tarneahela ning IT süsteemidega. I kvartalis tehti algust e-poodide tarkvaraplatvormi uuendamisega. Selver plaanib käesoleval aastal renoveerida või laiendada viit kauplust.

Selverid

Supermarketite ärisegmendi 2021. aasta I poolaasta konsolideeritud müügitulu oli 275,1 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga 11,6%. II kvartali konsolideeritud müügitulu oli 141,2 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrrelduna 10,2%. Kauplustest tehti 2021. aasta I poolaastal 20,3 miljonit ostu, mis oli baasaastast 11,4% enam. 2021. aasta II kvartalis olid maksueelne kasum ja puhaskasum 4,9 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrreldes 0,6 miljonit eurot. I poolaasta supermarketite segmendi konsolideeritud maksueelne kasum oli 6,3 miljonit eurot, kahanedes võrrelduna eelmise aastaga 1,3 miljonit. Puhaskasum I poolaastal oli 4,8 miljonit eurot, kahanedes võrrelduna eelmise aastaga 0,7 miljonit eurot. Alates 1. juunist 2020 sisaldavad supermarketi segmendi tulemused tänaseks Selveriga ühendatud ABC Supermarketsi tulemusi.

Nagu Eesti majandust tervikuna, mõjutavad ka supermarketite segmenti 2020. aasta märtsis alanud COVID-19 viirusega seonduvalt klientide ostukäitumise ning tarbimisharjumuste muutused, mis on toonud kaasa väljakutseid kaupadega opereerimisel ning jätkuvalt suurendanud kulutusi klientide ning töötajate isikukaitsevahenditele. Selveri tulemust mõjutab eelmisel aastal II kvartalis omandatud ABC Supermarkets, millega Selveri kaupluste arv suurenes 19 kaupluse võrra. 2021. aasta veebruaris ühe omandatud kaupluse müügitegevus lõpetati ja poolaasta lõpuga jätkub müügitegevus 18nes lisandunud kaupluses. Lisaks mõjutab tulemuste võrreldavust 2020. aasta juulis avatud uus Selver ja baasperioodil ühe Selveri kaupluse renoveerimine, kahe kaupluse müügipinna laiendamine ning liigaasta mõju. Võrrelduna aasta varasema perioodiga, milles juba sisaldub oluline e-kaubanduse mahu kasv, on e-Selveri tellimuste arv veelgi kasvanud, kahekordistudes I poolaastal. Aasta algusest on mitme-etapiliselt laiendatud e-Selveri teeninduspiirkonda, mis juunikuust alates katab kogu Eestit. e-Selver on suurima teeninduspiirkonnaga ja tunnustatud kui 2021. aasta kõige kasutajasõbralikum e-pood toidukaupade kategoorias.

Käesoleval aastal viidi lõpule Comarketi märgi all tegutsevate kaupluste üleviimine Selver ABC märgi alla ning tehti IT-tarkvara uuendusi Delice kaupluses ja Solaris Toidupoes. Delice ja Solarise kauplustes avati klientidele Delice Express teenus – kui varasemalt oli nendes kauplustes iseteeninduskassad, siis nüüd on lisatud klientidele võimalus sooritada oste mugavalt puldiga. Kaupluste uue kaubamärgi alla üle toomise ja IT-tarkvara uuenduse protsessiga kaasnesid mõnepäevased kaupluste sulgemised seadmete vahetuseks ning ühekordsed kulud ja investeeringud. II kvartalis on jätkunud tegevused Selver ABC märgi all töötavate kaupluste sortimendiga ning kogu Selveri ketti hõlmavate tööprotsesside efektiivistamisega. I poolaastal on tehtud investeeringuid populaarsesse SelveEkspressi teenusesse. Lisatud on täiendavaid terminale kauplustesse, kus klientide huvi teenuse vastu on oluliselt kasvanud, ning alustatud SelveEkspressi teenuse avamist Selver ABC kauplustes.

Kasumi kujunemisele on mõju avaldanud kiirem tööjõukulude kasv, mis on ajutiselt põhjustatud ABC Supermarketsi kaupluste protsesside integreerimisest Selveri lahendusse, suuremast tööjõuvajadusest e-kaubanduse segmendis, kus teenuse pakkumine on võrreldes füüsilise poega ressursimahukam, ning suurematest kulutustest töötajate kasvanud haiguspäevade katteks. Samuti avaldavad kasumile mõju ABC Supermarketsi ostu ning Selveri märgi alla toomisega kasvanud põhivara amortisatsioonikulud. Selver plaanib käesoleval aastal renoveerida veel kahte Selveri kauplust, re-brändida väiksema formaadi Selveri kauplused Selver ABC kaubamärgi alla ning arendada e-poe teenust, rahuldamaks püsivalt kõrget nõudlust teenuse järele.

Kaubamajad

Kaubamajade ärisegmendi 2021. aasta 6 kuu müügitulu oli 38,8 miljonit eurot, mis oli eelmise aasta võrreldavast perioodist parem 3,6%. II kvartali müügitulu oli 20,8 miljonit eurot, mis oli eelmisest aastast parem 31,6%. Kaubamajade 2021. aasta 6 kuu maksueelne kahjum oli 0,9 miljonit eurot, mis oli aastatagusest tulemusest parem 1,3 miljoni euro võrra. II kvartalis oli maksueelne kasum 1,3 miljonit eurot, mis oli eelmise aasta võrreldavast perioodist parem 1,6 miljoni võrra.

Kaubamajade 6 kuu müügitulemust mõjutasid Eesti Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud ranged piirangud 11. märtsil, mille tagajärjel suleti kõik tööstuskaupade kauplused. Sarnaselt aasta varasemale sulges Kaubamaja 11. märtsil (2020. aastal toimus sulgemine 27. märtsil) kõik tööstuskaupade maailmad nii Tallinnas kui ka Tartus ja avatuks jäid ainult Toidumaailmad. Kaubamaja üks suuremaid kampaaniaid Osturalli toimus ka sel aastal ainult e-poes ning eelmisel aastal mitmekordselt kasvanud käibed kasvasid ka sel aastal topelt. Kaubamaja e-pood on kogu kriisiperioodi jõudsalt kasvanud ning 6 kuu käive on eelmise aasta võrreldavast perioodist parem 67%. Sel aastal avati kauplused II kvartalis nädal varem 3. mail (eelmisel aastal toimus avamine 11. mail) ja klientide ootus suvekaupade järele on võrreldes eelmise aastaga olnud tunduvalt kõrgem. Kuigi juunikuus algas Tallinna Ilumaailma renoveerimine ja Tallinna Toidumaailm suleti täielikult remondiks 25. juunil, ületasid juunikuu käibed isegi 2019. aasta taset.

I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti 2021. aasta teise kvartali müügitulu oli 1,0 miljonit eurot, kasvades 2020. aasta sama perioodiga võrreldes 10,9%. 2021. aasta teises kvartalis oli kasum 0,03 miljonit eurot, mis oli 2020. aasta võrreldava perioodiga väiksem 0,01 miljonit eurot. 2021. aasta esimese poolaasta müügitulu oli 2,0 miljonit eurot, mis vähenes 2020. aasta sama perioodiga võrreldes 0,5%. 2021. aasta esimese poolaasta kahjum oli 0,03 miljonit eurot, mis oli 2020. aasta võrreldava perioodi kahjumist suurem 0,02 miljonit eurot.

Alates 01.04.2021 Kaubamajade segmendis raporteeritava TKM King AS poolt opereeritavate jalatsikaupluste müügitulu oli 2021. aasta esimesel poolaastal 2,6 miljoni eurot. Võrreldes eelmise aastaga kahanes esimese poolaasta müügitulu 11,0%. 2021. aasta esimese poolaasta kahjum oli 0,6 miljonit eurot, mis võrreldes 2020. aasta sama perioodiga vähenes 0,5 miljoni euro võrra. 2021. aasta teises kvartalis oli jalatsikaupluste müügitulu 1,6 miljonit eurot, mis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvas 22,9%. Teise kvartali kasum on 0,04 miljonit eurot, mis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on 0,2 miljoni euro võrra parem tulemus.

Autokaubandus

Autokaubanduse segmendi 2021. aasta esimese poolaasta müügitulu oli 78,0 miljonit eurot. Müügitulu ületas 34,8% eelmise aasta sama perioodi müügitulusid. Teise kvartali 41,8 miljoni euro suurune müügitulu oli 2020. aasta teise kvartali müügitulust kõrgem 68,6%. Esimesel poolaastal müüdi kokku 3 306 uut sõidukit, sellest teises kvartalis 1 734 sõidukit. Segmendi 2021. aasta esimese poolaasta puhaskasum oli 3,1 miljonit eurot, ületades 2,9 miljoni euro võrra aasta varasemat sama perioodi kasumit. Segmendi 2021. aasta esimese poolaasta maksueelne kasum oli 3,4 miljonit eurot, ületades 2020. aasta esimese poolaasta kasumit 2,6 miljoni euroga. 2021. aasta teise kvartali maksueelne kasum oli 2,2 miljonit eurot, mis on aasta varasema sama perioodi kasumist 1,7 miljoni euro võrra suurem.

Autokaubanduse segmendi teise kvartali heade majandustulemuste põhjuseks on autoturu taastumine tänu klientide suurenenud otsustuskindlusele autovahetuse teostamisel ning Grupi autosegmendi oskuslikult planeeritud uute autode laovaru, mis on võimaldanud maailmas valitsevas defitsiidiolukorras tarnida autosid klientidele õigeaegselt ning hoidnud ära tarneraskustest tingitud kaotust müükides. Lisaks on Grupi autosegmendi ettevõtted olnud edukad riigihangetel ja koostöös autorendi ettevõtetega. Üha suurenev Grupi autosegmendi poolt esindatud markide autopark tagab kasvava järelteeninduse käibe. 2020. aastal Tallinnas avatud Eesti moodsaim Peugeot esindus pälvis tänavu iga-aastasel Baltikumi Peugeot esindajate konverentsil parima müügiesinduse ja parima järelteeninduse tiitlid.

Turvasegment

Turvasegmendi 2021. aasta I poolaasta grupiväline müügitulu oli 3,7 miljonit eurot. I poolaasta müügitulu kasvas möödunud aastaga võrreldes 48,2%. Teises kvartalis oli segmendi müügitulu 2,2 miljonit eurot, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 72,3%. Turvasegmendi 2021. aasta I poolaasta maksueelseks kahjumiks kujunes 0,01 miljonit eurot. Kahjum vähenes võrreldes 2020. aasta I poolaastaga rohkem kui poole võrra. Segmendi II kvartali maksueelseks kasumiks kujunes 0,05 miljonit eurot, mis on 54,8% enam kui möödunud aasta samal perioodil.

Märtsis viidi edukalt lõpuni P. Dussmann Eesti OÜ turvateenuste äritegevuse ostujärgne liitmine Viking Securityga, mille positiivne mõju müügitulule on 0,1 miljonit eurot kuus. Samal ajal jätkasid edukalt kasvamist kõik tegevusvaldkonnad. Alates juunist on selgelt muutunud tööjõuturu olukord, mis läbi tekkinud tööjõupuuduse mõjutab negatiivselt mehitatud valve valdkonna kasvu ja tõstab tööjõukulusid. Eesti Turvaettevõtete Liidu aasta parimate valimisel tunnustati Viking Securityt sel aastal kolmes kategoorias neljast: parim turvatöötaja, aasta turvategu ja tunnustaud turvalahendus.

Kinnisvarad

Kinnisvarade segmendi 2021. aasta I poolaasta grupiväline müügitulu oli 2,4 miljonit eurot. Müügitulu kasvas möödunud aastaga sama perioodiga võrreldes 5,7%. Segmendi II kvartali grupiväline müügitulu oli 1,2 miljonit eurot. Müügitulu kasvas võrdlusperioodil 24,7%. Kinnisvarade segmendi 2021. aasta I poolaasta maksueelseks kasumiks kujunes 5,0 miljonit eurot. Kasum kasvas võrdlusperioodiga 7,0%. Segmendi II kvartali maksueelseks kasumiks kujunes 2,4 miljonit eurot. Maksueelne kasum kasvas võrdlusperioodil 24,1%.

Segmendi II kvartali müügitulu ja kasumi märkimisväärse kasvu taga on parem COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangute tingimustes parem toimetulek võrreldes aasta varasema perioodiga. II kvartalis kasvas keskuste külastatavus võrreldes eelmise aastaga kuni kolmandiku võrra. 2020. aasta kevadel jäid keskustes avatuks vaid apteegid, toidu-, optika-, lemmiklooma- ja telekommunikatsiooni kauplused. Seekordsel sulgemisperioodil võisid tegevust jätkata teenindusettevõtted tagades 25-protsendilise ruumitäitumusnõude. Toitlustusasutused olid avatud kaasamüügiks. Suuremat mõju on piirangud avaldanud Tartu Kaubamaja keskusele. Viimsi Keskuse külastatavus on viimastel kuudel jõudnud 2019. aasta taseme lähedale.

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes

 30.06.202131.12.2020
VARAD  
Käibevara  
Raha ja pangakontod9 95232 757
Nõuded ja ettemaksed18 00915 894
Varud75 23877 334
Käibevara kokku103 199125 985
Põhivara  
Pikaajalised nõuded ja ettemaksed323335
Sidusettevõtjad1 8091 712
Kinnisvarainvesteeringud60 43060 347
Materiaalne põhivara 406 086388 757
Immateriaalne põhivara20 22620 148
Põhivara kokku488 874471 299
VARAD KOKKU592 073597 284
   
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL  
Lühiajalised kohustused  
Võlakohustused38 16549 402
Võlad ja ettemaksed94 128102 841
Lühiajalised kohustused kokku132 293152 243
Pikaajalised kohustused  
Võlakohustused248 798217 349
Edasilükkunud tulumaksukohustus4 4084 408
Pikaajalised eraldised ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud277277
Pikaajalised kohustused kokku253 483222 034
KOHUSTUSED KOKKU385 776374 277
Omakapital  
Aktsiakapital16 29216 292
Kohustuslik reservkapital2 6032 603
Ümberhindluse reserv101 444102 630
Konverteerimiserinevused-149-149
Jaotamata kasum86 107101 631
OMAKAPITAL KOKKU206 297223 007
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU592 073597 284

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

Tuhandetes eurodes

 II kvartal 2021II kvartal 20206 kuud 20216 kuud 2020
     
Müügitulu207 187171 008397 953346 504
Muud äritulud1 1514171 356660
     
Müüdud kaupade kulu-154 986-129 062-300 302-263 092
Teenuste kulud-11 337-9 612-22 863-20 146
Tööjõukulud-21 300-17 913-42 137-36 146
Põhivara kulum ja väärtuse langus-9 615-7 871-19 472-15 862
Muud ärikulud-59-146-309-377
Ärikasum11 0416 82114 22611 541
Finantstulud1020
Finantskulud-1 189-1 066-2 265-1 763
Kasum sidusettevõtja aktsiatelt kapitaliosaluse meetodil495997114
Kasum enne tulumaksustamist9 9025 81412 0609 892
Tulumaks0-1-4 333-5 822
Aruandeperioodi puhaskasum9 9025 8137 7274 070
Muu koondkasum    
Kirjed, mida ei klassifitseerita edaspidi ümber kasumiaruandesse    
Aruandeperioodi muu koondkasum /(-kahjum) kokku0000
ARUANDEPERIOODI KOONDKASUM9 9025 8137 7274 070
Tava- ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes)0,240,140,190,10

Raul Puusepp

Juhatuse esimees

Tel 731 5000

ManusBors_Kaubamaja_2Q2021_est.pdf