Avaldatud: 2020-04-03 08:00:00 CEST
Tallinna Sadam
Majandusaasta aruanne

ASi Tallinna Sadam 2019. a auditeeritud majandusaasta aruanne. Dividendiettepaneku ja üldkoosoleku edasilükkamine

ASi Tallinna Sadam (edaspidi „Tallinna Sadam“) nõukogu kiitis heaks juhatuse poolt  esitatud 2019. a auditeeritud majandusaasta aruande. 2019. a finantstulemused ei ole muutunud võrreldes 28.02.2020 avaldatud 12-kuu auditeerimata majandustulemustega.

Tallinna Sadama kontserni konsolideeritud 2019. a majandusaasta aruanne on lisatud käesolevale teatele ja on kättesaadav ka ettevõtte veebilehel aadressil:  https://www.ts.ee/investor/majandusaasta-aruanded/ .

Aasta kokkuvõttes oli Tallinna Sadama grupi müügitulu 130,5 mln eurot ja korrigeeritud EBITDA 74,3 miljonit eurot, mõlemad vähenesid 0,1% jäädes eelmise aasta tasemele. Aasta kasumiks kujunes aga kõigi aegade rekordiline 44,4 mln eurot, mis ületas eelneva aasta kasumit 20,0 mln euro võrra seoses dividendide tulumaksukulu vähenemisega. Kontserni jaotamata kasum seisuga 31.12.2019 oli 51,3 mln eurot.

Müügitulu mõjutasid kõige enam reisijate arvu rekord, Muuga-Vuosaari liini hoogne areng, hea teravilja-aasta toel puistlasti mahtude kasv, jäämurdja Botnica pikem suvetöö periood Põhja-Kanadas ja suveperioodil Saaremaa liinil sõitnud lisalaeva reisidelt saadud tulu. Teisalt survestasid tulemusi vedellasti mahtude kõikumine ja üldine langus ning mitmete reisilaevade korralised dokitööd aasta alguses.

Lähtudes eelnevast ja üldkoosoleku poolt kinnitatud dividendipoliitikast maksta 2020. aastal dividendi vähemalt 30 mln eurot ja alates aastast 2021 vähemalt 70% puhaskasumist, tegi juhatus aruande kinnitamisel 13. märtsil 2020 ettepaneku maksta 2020. aastal dividendi 0,151 eurot aktsia kohta, kokku summas 39,7 mln eurot. Kuna pärast aruande kinnitamist on eskaleerunud COVID-19 pandeemia, millega kaasneb suur määramatus kriisi kestuse ja mõju ulatuse osas teiste seas ka Tallinna Sadamale, siis kujundab juhatus oma seiskoha ja avaldab nõukoguga kooskõlastatud uue dividendiettepaneku hiljemalt juuni alguses.

Seoses COVID-19 pandeemia ja kehtestatud eriolukorraga otsustas juhatus edasi lükata ka eelnevalt 12. maiks 2020 välja kuulutatud korralise üldkoosoleku toimumise juunikuusse. Uus üldkoosoleku kuupäev ja üldkoosoleku kutse koos materjalidega avalikustatakse hiljemalt juuni alguses.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbis 2019. a 10,64 miljonit reisijat ja 19,9 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine.

Marko Raid
Finantsjuht / juhatuse liige

Lisainfo:

Marju Zirel
Investorsuhete juht
m.zirel@ts.ee

Manus


Tallinna Sadam aastaaruanne 2019 EST.pdf