Publicēts: 2021-04-20 15:27:41 CEST
Sakret Holdings
Alternatīvā tirgus paziņojums

Nodrošinājuma aģenta juridiskā nosaukuma maiņa

Sabiedrība informē, ka ir saņemts paziņojums par Nodrošinājuma aģenta juridiskā nosaukuma maiņu. Kopš 2021.gada 27.marta SIA Primus Legal juridiskais nosaukums ir mainīts uz SIA Primus Sporta 11.

Pārējā Nodrošinājuma aģenta kontaktinformācija paliek nemainīga.

          Andris Vanags

         AS Sakret Holdings
         Padomes priekšsēdētajs
         +371 67803650