Paskelbta: 2021-11-25 15:00:00 CET
Linas Agro Group
Kita informacija

AB „Linas Agro Group“ pardavė dalį dirbamos žemės

AB „Linas Agro Group“ sudarė sandorį su į žemę bei mišką investuojančiu fondu „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II“ (STAFF II) dėl beveik 164 hektarų žemės ūkio paskirties žemės pardavimo. Sandorio suma siekė 990 tūkst. eurų.

Šiandien keturios „Linas Agro Group“ pavaldžiosios bendrovės – Panevėžio rajono Aukštadvario ŽŪB, UAB „Landvesta 1“, UAB „Landvesta 4“ ir UAB „Landvesta 5“ – pasirašė sandorį su fondo valdoma įmone „Zemvaldos turtas SPV2“ dėl 163,93 hektaro žemės ūkio paskirties žemės pardavimo. Parduodami žemės ūkio paskirties žemės sklypai yra išsidėstę Panevėžio (131,17 ha), Joniškio (10,62 ha) ir Vilkaviškio (22,14 ha) rajonuose.

„Dar pernai esame priėmę sprendimą didinti turimo turto valdymo efektyvumą. Dirbame virš 18 tūkst. hektarų žemės, o nuosavos žemės ūkio veiklai skirtos žemės turime apie 5 897 ha. Dalį tos žemės kasmet nuomojame ūkininkams, mat kai kurie sklypai per toli nutolę nuo mūsų žemės ūkio bendrovių, kad darbas juose būtų efektyvus. Nusprendėme parduoti dalį tokių sklypų ir daugiau dėmesio skirti prioritetinėms veikloms“, – sako AB „Linas Agro Group“ Finansų direktorius Mažvydas Šileika.

Apie AB „Linas Agro Group“

AB „Linas Agro Group” yra didžiausia agroverslo ir maisto produktų gamybos grupė Baltijos šalyse, kurios akcijomis prekiaujama Nasdaq Vilniaus biržoje. Įmonių grupė veikia žemės ūkio žaliavų ir maisto produktų gamybos ir prekybos srityse bei tiekia prekes ir paslaugas žemdirbiams. Joje dirba virš 5 600 darbuotojų.

AB „Linas Agro Group“ valdo 78 pavaldžiąsias įmones bei tris asocijuotas įmones. Iš jų 70 įmonės vykdo veiklą Baltijos šalyse, Ukrainoje, Lenkijoje, Rusijoje, Baltarusijoje, Nyderlanduose bei Jungtinėje Karalystėje.

Grupės finansiniai metai prasideda liepos 1 d. 2020–2021 finansinių metų konsoliduotos Grupės pajamos siekė 942 mln. Eur mln. Eur, grynasis pelnas buvo 14,2 mln. Eur.

Šiemet liepos viduryje „Linas Agro Group“ įsigijo kontrolinius akcijų paketus AB „Kauno Grūdai“, AB „Kaišiadorių paukštynas“, AB „Vilniaus paukštynas“ ir su jomis susijusiose bendrovėse. Šiuo metu laukiama Lenkijos konkurencijos priežiūros leidimo įsigyti 100 proc. prekybos įmonės UAB „Agro logistic service“ akcijų.


Papildomą informaciją suteiks:

AB „Linas Agro Group“ Finansų direktorius Mažvydas Šileika

Mob. 8 619 19 403

E. p. m.sileika@linasagro.lt