English Latvian
Publicēts: 2021-12-06 09:00:00 CET
Nasdaq Riga
Preses relīze

Nasdaq Baltijas biržas ievieš Ārvalstu akciju tirdzniecības sarakstu

Rīga/Tallina/Viļņa, Nasdaq Baltijas tirgus, 2021. gada 6. decembrī – Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) paziņo, ka Nasdaq Baltijas biržas ievieš jaunu pakalpojumu - First North Ārvalstu akciju tirdzniecības sarakstu. Jaunais pakalpojums ļauj investoriem tirgot akcijas, kas kotētas citos Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) regulētos tirgos vai tiek tirgotas daudzpusējās tirdzniecības sistēmās.

“Mums ir liels gandarījums ieviest jaunu pakalpojumu mūsu investoru kopienai, kas ievērojami paplašinās akciju tirdzniecības un investīciju iespējas Baltijas reģionā,” pauda Nasdaq Riga valdes priekšsēdētāja un Nasdaq Baltijas tirgus vadītāja Daiga Auziņa-Melalksne.

Sākot ar 2021. gada 6. decembri, divu Polijas tirgū kotēto uzņēmumu - City Service SE un AB INTER RAO Lietuva – akciju tirdzniecība tiks uzsākta First North Ārvalstu akciju tirdzniecības sarakstā.

First North Ārvalstu akciju tirdzniecības saraksts ir daudzpusēja tirdzniecības sistēma bez regulēta tirgus statusa, kurā birža nodrošina akciju tirdzniecību. Jāatzīmē, ka tirdzniecības uzsākšana First North Ārvalstu akciju tirdzniecības sarakstā nav uzskatāma par akciju kotāciju.

Nasdaq Baltijas Biedru piekļuve un tirdzniecība ar First North Ārvalstu akciju tirdzniecības sarakstā iekļautajām akcijām un norēķini par veiktajiem darījumiem notiks atbilstoši Nasdaq Baltijas Biedru noteikumiem, tāpat kā regulētajā tirgū. Nasdaq Baltijas biržas uzrauga šajā sarakstā iekļauto akciju tirdzniecību, savukārt emitentu uzraudzība notiek tirgos, kuros emitenta akcijas ir iekļautas un tirgotas.

“Izmantojot First North Ārvalstu akciju tirdzniecības sarakstu, mēs nodrošinām biržas dalībniekiem papildu iespēju tirgot akcijas, kas pašlaik tiek kotētas citos EEZ regulētos tirgos vai tiek tirgotas daudzpusējās tirdzniecības sistēmās. Mēs ceram, ka, pateicoties šai biržas dalībnieku iniciatīvai, sarakstā iekļauto akciju skaits palielināsies un investoriem pieaugs ieguldījumu iespējas vietējā tirgū,“ akcentēja Nasdaq Vilnius prezidents Saulius Malinauskas.

First North Ārvalstu akciju tirdzniecības sarakstu pārvalda regulētā tirgus operators AB Nasdaq Vilnius.

Pašlaik First North Ārvalstu akciju tirdzniecības sarakstā var iekļaut tikai tās akcijas, par kurām norēķinus var veikt Nasdaq CSD SE centrālajā vērtspapīru depozitārijā.

Par First North Ārvalstu akciju tirdzniecības sarakstu

First North Ārvalstu akciju tirdzniecības sarakstu pārvalda regulētā tirgus operators AB Nasdaq Vilnius (Birža), un tas darbojas kā daudzpusējā tirdzniecības sistēma, kurai nav Eiropas Savienības regulētā vērtspapīru tirgus statusa, kā noteikts Lietuvas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likumā un citos tiesību aktos. First North Ārvalstu akcijas ir akcijas, kuras pirms to iekļaušanas First North Ārvalstu akciju tirdzniecības sarakstā jau ir iekļautas tirdzniecībai regulētā tirgū vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ). Ārvalstu akciju emitentam ir piemērojamas tā izcelsmes dalībvalsts tiesību aktos noteiktās informācijas atklāšanas prasības un tā regulētā tirgus vai daudzpusējās tirdzniecības sistēmas noteikumi, kurā emitenta akcijas ir iekļautas un tirgotas. Birža sniegs ieguldītājiem informāciju (piemēram, tīmekļa saites) par emitentu un regulēto tirgu vai daudzpusējās tirdzniecības sistēmu, kurā emitenta akcijas ir iekļautas un tirgotas. Vairāk informācija par First North Ārvalstu akciju tirdzniecības saraksta noteikumiem pieejama šeit.

Par Nasdaq

Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) ir globāls tehnoloģiju uzņēmums, kas apkalpo kapitāla tirgus un citas nozares. Nasdaq daudzveidīgais datu, analītikas, programmatūras un pakalpojumu piedāvājums ļauj klientiem optimizēt un ar pārliecību īstenot savu biznesa redzējumu. Lai uzzinātu vairāk par uzņēmumu, tā tehnoloģiskajiem risinājumiem, kā arī karjeras iespējām, apmeklējiet mūs vietnē LinkedIn, Twitter @Nasdaq, vai www.nasdaq.com.
 

Nasdaq Baltija ir reģionāls vērtspapīru tirgus, kas ietver Nasdaq Tallinn, Nasdaq Riga un Nasdaq Vilnius biržas, kā arī Nasdaq CSD centrālo vērtspapīru depozitāriju. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet nasdaqbaltic.com.

Brīdinājums par paziņojumiem, kas vērsti uz nākotni
Informācija, kas šeit tiek sniegta, satur uz nākotni vērstus paziņojumus, kas ietver virkni risku un neskaidrību. Nasdaq brīdina, ka jebkura uz nākotni vērsta informācija negarantē, ka nākotnē šādi rādītāji tiks sasniegti, un faktiskos rezultātus var ietekmēt no Nasdaq neatkarīgi apstākļi. Nasdaq neuzņemas nekādu pienākumu publiski atjaunināt jebkuru uz nākotni vērstu paziņojumu.

Papildu informācija:

Dace Bulte
+371 67 212 431
dace.bulte@nasdaq.com